Barncancerfonden

Team Rynkebys 13 svenska lag stödjer: 

Barncancerfonden

Barncancerfonden stiftades 1982 för att bekämpa barncancer och samtidigt se till att barn med cancer och deras familjer får den vård och det stöd som de behöver.

Barncancerfonden arbetar med att stödja och informera barn som drabbats av cancer och deras föräldrar, anhöriga, sjukvårdspersonal, skolor, forskare och allmänhet, om barncancer. Barncancerfonden driver även fritidsklubben Almers Hus i Varberg och samarbetar med andra organisationer kring barncancer. Barncancerfonden fungerar också som ett samarbets- och koordineringsorgan för de lokala barncancerföreningarna i Sverige.

300 barn insjuknar varje år.

Det är betydligt fler vuxna än barn som drabbas av cancer. Ändå är cancer den vanligaste medicinska dödsorsaken hos barn och ungdomar i åldern 1 till 18 år. I Sverige diagnostiseras varje år runt 300 barn och ungdomar med en cancersjukdom. Det är dessa barn och ungdomar som Barncancerfonden stödjer. För 40 år sedan överlevde ungefär vart fjärde barn som fick cancer. Idag friskförklaras tre av fyra. Även om antalet överlevande har ökat markant så är behandlingen som barnet ska gå igenom långvarig och svår för såväl det sjuka barnet som barnets familj. Lyckligtvis har en målinriktad barncancerforskning inneburit att behandlingsmetoderna har blivit bättre, och att några av de biverkningar som tidigare uppkom av behandlingarna antingen har minskat eller har försvunnit helt.

Stödjer 90 procent av all forskning inom barncancer.


Som en av sina aktiviteter delar Barncancerfonden varje år ut pengar till forskningsprojekt inom barncancerområdet. Ansökningarna granskas av Barncancerfondens egna forskningsråd, som består av en rad olika barncancerspecialister. Omkring 90 procent av all barncancerforskning i Sverige finansieras av Barncancerfonden.
Barncancerfonden är en nonprofit-organisation och får inga bidrag från vare sig stat, kommun eller landsting. Barncancerfonden är därför helt beroende av bidrag från privatpersoner, företag och organisationer. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden bidragit till forskningen inom barncancer med närmare två miljarder kronor.

Team Rynkebys donationer til Barncancerfonden:

2011: 1 100 000 SEK
2012: 2 000 000 SEK
2013: 8 637 488 SEK
2014: 11 099 345 SEK
2015: 13 433 255 SEK
2016: 18 903 621 SEK

LÄS MER: Barncancerfondens webbplats (extern länk)

Team Rynkeby News - Videoblogg

Häng med lagen bakom kulisserna på träningar, evenemang och följ med under Tour de Paris.

Se mer

Bli Barnsupporter

Bli barnsupporter och stöd Team Rynkebys insamling till Barncancerfonden. 

Ge ett bidrag

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram