Handlingsplan

Handlingsplan för Team Rynkeby Skolloppet

 
Nedan har Team Rynkeby Fonden utarbetat en detaljerad handlingsplan för Team Rynkeby Skolloppet 2017 med tidsfrister m.m.

24 februari: Sista anmälningsdag

Alla skolor ska ha anmält sig till Team Rynkeby Skolloppet före sista anmälningsdatum. Det går inte att anmäla skolor efter sista anmälningsdatum.

Det är gratis för alla skolor att delta, och anmälningen görs på Team Rynkeby Skolloppet webbplats: www.team-rynkeby.se/skolloppet/anmal-din-skola.

Det är viktigt att skolan anger så exakt som möjligt hur många elever som kommer att delta i loppet. Deltagarantalet avgör hur många fruktdrycker, stödarmband, sponsorsedlar, diplom och eventuellt föräldrabrev som skolan får skickat till sig.

Skolan kan när som helst ändra deltagarantalet fram till sista anmälningsdatumet via det bekräftelsemail som kontaktpersonen på skolan får i samband med registreringen. Efter sista anmälningsdatum är det inte längre möjligt att ändra deltagarantalet, och skolan får material, fruktdrycker och stödarmband för så många elever som har anmälts.

Senast 7 dagar efter anmälan

Kontaktpersonen på skolan kommer att kontaktas av en medlem i det Team Rynkeby-lag som finns närmast skolan. Det lokala Team Rynkeby-laget hjälper till med genomförandet av Team Rynkeby Skolloppet i den omfattning som är möjligt för laget.


13 mars till 24 mars: Material skickas till skolan

Skolan får material, stödarmband och fruktdrycker skickat till sig. Senast två veckor före loppet får skolan fruktdrycker, stödarmband, föräldrabrev (om skolan har beställt dessa vid anmälan), sponsorsedlar och diplom skickat till sig. Skolan behöver med andra ord inte själv skriva ut material om Team Rynkeby Skolloppet.

Om skolan inte har fått materialet inom den angivna perioden är det viktigt att skolan snarast möjligt kontaktar kontaktpersonen i det lokala Team Rynkeby-laget.

27 mars: Kickoff för insamlingen

Vi rekommenderar att man håller ett kickoff-möte för de klasser som ska delta i loppet två veckor innan Team Rynkeby Skolloppet. Till en del skolor kommer till exempel föräldrar eller elever som själva har cancer ut på besök för att berätta om varför det är så viktigt att stödja Barncancerfondens arbete. Barncancerfonden har tagit fram en Power Point-presentation som kan användas för att berätta vad organisationen arbetar med.

Team Rynkeby Fonden har dessutom i samarbete med Barncancerfonden hämtat inspiration till undervisningsmaterial som kan bidra till att motivera eleverna ytterligare: www.team-rynkeby.se/undervisningsmaterial. 

Efter det stora kickoff-mötet får eleverna (1) ett föräldrabrev (brevet levereras endast fysiskt till skolan om skolan har beställt detta i samband med anmälan till Team Rynkeby Skolloppet. Texten till föräldrabrevet finns dock tillgängligt för hämtning, som inspiration till den text som skolan lägger ut på sitt intranät) och (2) en sponsorsedel (på vilken eleven antecknar de mikrosponsoravtal som denne har ingått med föräldrar, mor- och farföräldrar, vänner, grannar m.m.).

Det är viktigt att berätta för eleverna att Team Rynkebykolloppet inte handlar om vilken elev eller klass som samlar in mest pengar – alla bidrag räknas! Och bara genom att delta i loppet bidrar eleverna till att skapa ovärderlig uppmärksamhet om kampen mot barncancer!

3 april: Bjud in den lokala pressen

Om skolan vill göra Team Rynkeby Skolloppet till ett lite större event kan skolan till exempel bjuda in den lokala pressen. Team Rynkeby har tagit fram ett pressmaterial som enkelt kan anpassas efter den enskilda skolan: www.team-rynkeby.se/skolloppet/ladda-ner-pressmaterial.

En del skolor har också lyckats bjuda in lokala sportprofiler eller andra lokala kändisar för att springa med eleverna – detta är något som kan sätta lite extra färg på dagen för dem.

7 april: Team Rynkeby Skolloppet genomförs

Team Rynkeby rekommenderar att skolan avsätter maximalt en timme till själva loppet (exklusive uppvärmning, omklädning mm.). Sträckan som eleverna ska springa bör vara en slinga på mellan 500 och 1 000 meter.

Vid mållinjen sätts en registreringsstation upp för varje klass. Där kan en eller flera föräldrar eller lärare registrera varje enskild elev varje gång eleven passerar mållinjen. Registreringen kan till exempel göras genom att rita ett streck på elevens arm med en tuschpenna.

När loppet är över noteras antalet kilometer eller varv på varje elevs sponsorsedel. Därefter räknas det samman hur mycket varje enskild sponsor ska bidra med.

28 april: Sista datum för inbetalning av sponsorbidrag

Senast två veckor efter påsklovet ska alla sponsorbidrag ha satts in på Team Rynkeby Fondens konto för att räknas med i skolans samlade donation till Barncancerfonden. Alla bidrag betalas in elektroniskt till Team Rynkeby Fondens konto via www.team-rynkeby.se/gebidrag. 

Det är inte möjligt att utställa fakturor, och det är heller inte möjligt att lämna kontant sponsring. 
I samband med sista datum för inbetalning av sponsorbidrag delar klassföreståndaren ett stödarmband från Barncancerfonden samt ett Team Rynkeby Skolloppet-diplom.

Senast den 8 maj 2017

Skolans insamling stängs och ett diplom skickas till skolan. När de inbetalda sponsorbidragen har registrerats hos Team Rynkeby Fonden stängs skolans insamling och kontaktpersonen på skolan får automatiskt en bekräftelse via e-post med ett diplom där den totala summan som skolan har samlat in framgår.

10 maj: Det totala insamlade beloppet offentliggörs

Team Rynkeby Fonden offentliggör det totala insamlade beloppet som skolorna gemensamt har samlat in i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Alla skolor får direkt besked om storleken på det totala beloppet.


 

Team Rynkeby News - Videoblogg

Häng med lagen bakom kulisserna på träningar, evenemang och följ med under Tour de Paris.

Se mer

Bli Barnsupporter

Bli barnsupporter och stöd Team Rynkebys insamling till Barncancerfonden. 

Ge ett bidrag

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram