<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Press SE - 31-08-2016

2.852 sökande väntar i spänning på svar från Team Rynkeby

2.852 personer har ansökt om en plats på Team Rynkeby 2017. De får svar på deras ansökan den 2. september.

2.852 personer från Danmark, Sverige, Norge, Finland, Färöarna och Island väntar nu på svar om de kommer att bli en del av Team Rynkebys 44 team den kommande säsongen

Välgörenhetscykellaget är nu igång att välja ut 1650 cyklister och 450 servicedeltagare som nästa år ska göra resan till Paris till förmån för barn med cancer och deras familjer. Alla sökande får svar på deras ansökning den 2 september, berättar Carl Erik Dalbøge, direktör vid Team Rynkeby Fonden.

- Det ä ett stort pussel vi lägger nu. Det enskilda laget ska ta hänsyn till ålder, kön, erfarenheter hos de sökande, samtidigt som de tittar på cykelerfarenhet och möjligheten att vara en del av det sociala livet på Team Rynkeby, säger Carl Erik Dalbøge.

Liten ansökningsnedgång

Ansökningsantalet är stort sett det samma i år som föregående år, vi ser en liten nedgång i Sverige och Danmark medan Norge och Finland ökar något.

Och det gläder Carl Erik Dalbøge.

- Samlat har vi cirka två procents nedgång i antal sökande i år. Men nedgången sker lyckligt vis i det land som har fått lämna flest avslag de tidigare åren. Det är därför mycket positivt att det är en sådan framgång i de länder där projektet tidigare inte har varit så känt, och där vi utvidgar med flest lag, siger Team Rynkeby-direktören.

Till den kommande säsongen kommer Team Rynkeby att upprätta 18 team i Danmark, 13 team i Sverige, sex team i Finland, fem team i Norge, ett team på Färöarna och ett team på Island.

Den 2. september får alla sökande besked om huruvida de är med vidare i uttagningsprocessen. Och innan den sista september ska alla de 44 teamen vara uttagna.

Tillbaka

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram