<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Press SE - 29-10-2020

Det här går pengarna till

Projektåret 2020 blev minst sagt ett speciellt år, avseende både inställda cykelturer och inställda insamlingsevenemang. Trots detta donerade Team Rynkeby - God Morgon Sverige hela 37,7 miljoner kronor till forskning till förmån för svårt sjuka barn. Detta kommer pengarna att användas till. - Vi ställde aldrig in, vi ställde om. Det resulterade i totalt 37,7 miljoner kronor under projektåret 2020 i Sverige, ett resultat vi är fantastiskt stolta över. Vi kan inte pausa vår insamling till livsviktig forskning, vi måste helt enkelt fortsätta hitta kreativa lösningar även för projektåret 2021, säger Paul Chronqvist Svensson, Country Manager på Team Rynkeby - God Morgon Sverige.Barncancerfondens största bidragsgivare


Team Rynkeby - God Morgon har flera år i rad samlat in miljontals kronor till Barncancerfonden. Därmed är välgörenhetscykelprojektet den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Totalt har det samlats in strax under 200 miljoner kronor sedan starten i Sverige 2011. Det motsvarar ungefär 200 år av forskning på heltid eller 400 000 forskningstimmar på labbet. - ”Pengarna har verkligen gjort stor nytta. Chansen att överleva sin barncancer har ökat från 80 till 85 % visar den senaste femårsmätningen. Det är den största enskilda ökningen sedan 1990-talet. Samtidigt som överlevnaden i barncancer ökar, minskar också risken för livshotande komplikationer till följd av den tuffa behandlingen man har gått igenom, säger Kerstin Sollerbrant, Senior Expert, Forskning Barncancerfonden.

Pengarna som samlas in till Barncancerfonden märks precis som under föregående år, till klinisk forskning och forskning inom sena komplikationer, för att barn som drabbas av cancer i framtiden ska minska risken att drabbas av komplikationer till följd av den tuffa behandlingen.

Barncancerfonden Kerstin Sollerbrandt from Team Rynkeby on Vimeo.
 


Barnhjärnfonden mottog 5,4 miljoner kronor

Under en vecka i maj sprang över 125 000 barn Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet till förmån för Barnhjärnfonden och hjärnforskningen. Det var femte året i rad som loppet genomfördes och i år deltog fler än 469 skolor runt om i Sverige. Totalt samlade eleverna in 5.4 miljoner kronor, som i år för första gången gick till Barnhjärnfonden. Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så svåra att livet inte går att rädda. Fler och fler unga dör i självmord och många lider av psykisk ohälsa. Idag vet vi för lite om vad som händer i hjärnan när barn och unga drabbas av tex en depression. Det behövs mer forskning och kunskap. Pengarna som samlas in till Barnhjärnfonden kommer att finansiera livsviktig forskning, för att skapa mer kunskap om barnhjärnan.

Några av de forskningstudier som beviljats är följande:

Emotionsreglering hos ungdomar med ADHD, klinisk forskning

Hjärnavbildningar hos tvillingar för att förstå orsaker till tvångssyndrom, klinisk forskning

Genetisk kartläggning av barn med neurologiska funktionshinder utan diagnos, klinisk forskning

Komplementproteiner i nyföddhetsperioden och schizofreni senare i livet, epidiomiologisk forskning Undvikande restriktiv ätstörning hos förskolebarn, epidiomiologisk forskning

Betydelsen av tarmens mikrobiota för hjärnans typiska och atypiska utveckling, translationell forskning

Vill du bidra till livsviktig forskning?

Läs mer om hur ditt företag kan sponsra här: https://www.team-rynkeby.se/sponsor/bli-sponsor.aspx


 

 

 

Tillbaka

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram