<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Press SE - 06-01-2017

Fler barn överlever cancer i Danmark

85 procent av alla barn som får cancer i Danmark, överlever nu sjukdomen. Det visar helt nya siffror från Dansk Børnecancer Register.

Överlevnaden för danska barn som får cancer har under åren stadigt ökat och ligger nu på den högsta nivån någonsin.

 För 40 år sedan dog hälften av alla de barn som diagnostiserades med cancer. Idag överlever 85 procent av barnen i åldern 0 till 15 år, fem år efter diagnos. Och resultatet ser ännu ljusare ut för barn med diagnosen akut lymfatisk leukemi (ALL). Här överlever hela 91 procent fem år efter diagnos. 


Ökningen i överlevnad hos barn med cancer beror framförallt på målinriktade forskningsinsatser inom barncancerområdet, säger Kjeld Schmiegelow, professor i barncancer och barnsjukdomar samt överläkare på Rikshospitalets barncanceravdelning.

- Cancerbehandlingen av barn i Danmark har utvecklat sig enormt mycket på grund av forskning och är idag bland de bästa i världen, säger han. Fokus på sena komplikationer
Det betyder dock inte att man nu är i mål, fastslår professorn.

- Vår framgång har skapat ett behov att fokusera på hur vi kan undvika allvarliga bieffekter och sena komplikationer efter behandlingen. Just nu ser vi också på genetiska faktorer, som kan leda till en ökad risk för att utveckla cancer i barndomen och vi har även skapat den första nordiska avdelningen för att testa nya läkemedel för barn med cancer. Så vi förväntar oss ännu bättre överlevnadschanser för barn med cancer under de kommande åren, berättar Kjeld Schmiegelow.Arbetet fortsätter
De nya siffrorna från Dansk Børnecancer Register väcker glädje hos Team Rynkeby Fonden, som sedan projektets start 2002 har haft en stor påverkan på kampen mot barncancer genom sina donationer till Børnecancerfonden. Børnecancerfonden är den danska enskilda organisationen som har bidragit mest till forskning inom barncancerområdet och har sedan 1995 stöttat forskningsprojekt med mer än 250 miljoner DDK, samt arbetat med att informera och stötta barn med cancer. 147 miljoner DDK kommer från Team Rynkeby. - Det är enormt glädjande att överlevnaden fortsätter att öka. Det säger att det vi och Børnecancerfonden arbetar för gör en verklig skillnad för drabbade barn och deras familjer. Men jag noterar också att ungefär hälften av de överlevande barnen får någon typ av komplikation i samband med behandlingen, och därför är arbetet i kampen mot barncancer inte på något sätt färdigt, säger Carl Erik Dalbøge, direktör i Team Rynkeby Fonden. År 2016 donerade Team Rynkeby Fonden 84,1 miljoner SEK i kampen mot barncancer i hela Norden, varav 54,7 SEK donerades till Børnecancerfonden i Danmark.

Tillbaka

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram