<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Press SE - 26-05-2020

Inget barn ska känna att döden är sista utvägen

En dag får Ulrika Rogland ett samtal ingen förälder önskar få. Hennes dotter Nora ringer och berättar hon inte orkar mer. Hon orkar inte leva längre. 

Efter en lång tid av utanförskap, mobbning och knäckt självkänsla orkade inte Nora mer. I hopplösheten kände hon att det inte fanns någon annan väg ut än att inte leva mer.

- "Periodvis har jag varit konstant rädd. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra", berättar mamma Ulrika, som stått bredvid sin dotter genom svåra perioder av psykisk ohälsa. 


Tusentals barn med hjärnrelaterade sjukdomar


Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så svåra att livet inte går att rädda. Ännu fler kämpar dagligen med de utmaningar som hjärnrelaterade funktionsnedsättningar medför.

Socialstyrelsen rapporterade nyligen att den psykiska ohälsan har ökat kraftigt bland barn och unga mellan 10-17 år. Under en tidsperiod på tio år, har andelen inrapporterade fall ökat med över 100 procent.


- Barnhjärnan är väldigt sårbar. Idag vet vi för lite om barnhjärnan för att kunna ge rätt hjälp när något går fel. Det behövs mer forskning, och mer kunskap, därför är det här initiativet så oerhört viktigt, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Barnhjärnfonden.

Stöd Barnhjärnfonden via Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet

I år går varenda krona som samlats in via det årliga evenemanget Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet till Barnhjärnfondens livsviktiga arbete och forskning om barnhjärnan. 

Senast den 26 maj ska alla sponsorbidrag ha satts in på Team Rynkeby Fondens konto för att räknas med i skolans samlade donation till Barnhjärnfonden. 


HÄR KAN DU GE DITT BIDRAG I SAMBAND MED TEAM RYNKEBY - GOD MORGON SKOLLOPPET.

 
Hör Noras berättelse med egna ord nedan:

 

Tillbaka

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram