<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Press SE - 12-07-2017

"Live: Följ den fjärde etappen live från Legden till Valkenburg

Team Rynkeby Midt-Vest kommer under dagen att krossa gränsen till Nederländerna under deras 188 km långa rutt, från Legden till Valkenburg. Du kan följa etappen live på www.team-rynkeby.com/LIVE.

Efter tre dagar i Tyskland, korsar Team Rynkeby Midt-Vest den nederländska gränsen idag. Även om den 188 km långa rutten inte innehåller särskilt mycket höjdmeter, börjar cyklisterna nu att känna av de senaste dagarnas trampade i kroppen.

Team Rynkeby Midt-Vest börjar sin etapp klockan 8.00 - och du kan följa hela den fjärde etappen på team-rynkeby.com/LIVE med start klockan 7:45.

LIVE: Se mer på team-rynkeby.com/LIVE

Tillbaka

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram