<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Press SE - 22-10-2019

Nytt samarbete med Barnhjärnfonden ska stärka forskningen om barnhjärnan

Under de år som Team Rynkeby - God Morgon varit verksamma i Sverige, har välgörenhetscykellaget samlat in totalt 157 miljoner kronor till Barncancerfonden. Från och med 2020 kommer ännu en organisation få ta del av de insamlade medel som kommer från det årliga arrangemanget Skolloppet. Kommande projektår kommer pengarna gå till Barnhjärnfonden och den livsviktiga forskningen om barnhjärnan.

Efter stora insamlingsframgångar under ett flertal år, har nu Team Rynkeby - God Morgon Sverige valt att blicka utåt och se över hur pengarna skulle kunna hjälpa fler barn. Efter mycket efterforskning landade beslutet på att starta ett helt nytt samarbete med Hjärnfonden, och därmed starta underorganisationen Barnhjärnfonden. För lite kunskap om barnhjärnan

De insamlade medel som kommer från Skolloppet, kommer därmed vara starten för Barnhjärnfondens viktiga arbete om forskning om barnhjärnan. 


- Vi är oerhört glada att ingå i detta samarbete med Barnhjärnfonden, där vi har möjlighet att kunna påverka och bidra till ett forskningsområde som ännu bara är i startgroparna. Allt fler barn och ungdomar mår psykiskt dåligt och det finns idag alldeles för lite kunskap kring barnhjärnan, säger Paul Chronqvist Svensson, Country Manager för Team Rynkeby – God Morgon Sverige och fortsätter; - Att lyfta detta ämne i klassrummen och få skolelever att engagera sig i denna fråga, är för oss ett sätt att kunna bidra på flera plan – både genom insamlade medel, men också genom kunskap bland barn och ungdomar. Vi måste tillsammans arbeta för att bidra till minskat stigmat kring psykisk ohälsa och skapa ökad förståelse för att alla hjärnor är olika.

Stor ökning av psykisk ohälsa bland barn

Socialstyrelsen rapporterade nyligen att den psykiska ohälsan har ökat kraftigt bland barn och unga mellan 10-17 år. Under en tidsperiod på tio år, har andelen inrapporterade fall ökat med över 100 procent.


- Barnhjärnan är väldigt sårbar. Idag vet vi för lite om barnhjärnan för att kunna ge rätt hjälp när något går fel. Det behövs mer forskning, och mer kunskap, därför är det här initiativet så oerhört viktigt, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.


Tusentals barn med hjärnrelaterade sjukdomar

Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så svåra att livet inte går att rädda. Ännu fler kämpar dagligen med de utmaningar som hjärnrelaterade funktionsnedsättningar medför.

- Det är fantastiskt roligt att Barnhjärnfonden får den här möjligheten att samarbeta med Team Rynkeby - God Morgon. Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så illa att de mister livet. Dessutom lider allt fler unga av psykisk ohälsa, från depression och ätstörningar till självmordstankar. Det måste vi stoppa, säger Anna Hemlin. 


Ett steg i rätt riktning

I andra europeiska länder, där Team Rynkeby är verksamma, har pengarna under flera år gått till fler organisationer än endast till barn med cancer. I Danmark går t.ex. alla insamlade medel genom Skolloppet gått till Børnelungefonden. - Det är ett steg i helt rätt riktning, då vi sett stort behov av att kunna hjälpa fler svårt sjuka barn, berättar Paul Chronqvist Svensson. Vi har under de senaste åren samlat in många miljoner till barn med cancer. Idag överlever 85 procent av dem som drabbas, men en tredjedel av de barn och ungdomar som överlever sin cancersjukdom lever med psykisk ohälsa som följd. Inget barn ska behöva må dåligt, och inget barn ska någonsin behöva känna att den enda utvägen är självmord. Var med i kampen och stöd den livsviktiga barnhjärnforskningen
Elever som deltar i Skolloppet kan välja att ingå i ett mikrosponsoravtal med familj, vänner och lokala företag, som uppmanas skänka ett mindre belopp per varv eller kilometer som den enskilda eleven springer i samband med Skolloppet. Pengarna betalas in till Team Rynkeby Fonden, som därefter donerar alla insamlade medel till Barnhjärnfonden och forskningen om barnhjärnan.

Under de fyra år som Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet har arrangerats i Sverige, har skoleleverna totalt samlat in närmare 20 miljoner kronor till organisationer som hjälper svårt sjuka barn. Anmäl din skola
Här kan du anmäla dig till Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet 2020: 

https://www.team-rynkeby.se/skolloppet/anmal-din-skola.aspx

Tillbaka

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram