<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Press SE - 06-05-2015

Specialutvecklat klistermärke ska rädda liv

Ett specialutvecklat klistermärke från verksamheten Taggisar kommer att säkra att Team Rynkeby deltagarna kan få snabb hjälp om olyckan är framme.

Team Rynkeby har ingått ett samarbete med verksamheten Taggisar som sponsrar de Nordiska lagen med ett specialutvecklat ICE klistermärke till alla cyklister och service deltagare i Team Rynkeby.

ICE står för ”In Case of Emergency” (i nöd situation) och det är i nöd situationer som klistermärket kommer till sin rätt.

Taggisars ICE klistermärket monteras på alla Team Rynkeby-cyklisternas hjälmar och cyklar, på klistermärket sitter det en QR-kod som gömmer en rad viktig information.

Om olyckan är framme-en deltagare blir sjuk-kan lagkamraten scanna QR-koden och få fram namn, personnummer och kontaktupplysningar man kan också registrera så att man får upplysningar om allergier och sjukdomar. En viktig funktion är att det är möjligt att snabbt avläsa GPS-koordinater på olycksstället som kan förmedlas till larmcentralen eller sända ett sms till den skadades kontaktperson.

- Säkerhet är en viktig del i Team Rynkeby och vi arbetar hela tiden med att förbättra och minimera riskerna för att det ska ske en olycka. Men om olyckan är framme så är samarbetet med Taggisar ett bra komplement till de övriga säkerhetsprocedurerna som vi redan implementerat i projektet, säger Paul Chronqvist-Svensson, Country Manager for Team Rynkeby i Sverige.

Taggisars ICE klistermärke är utvecklat av ett företag på Ideon Lund som heter Scantags AB och deras ICE stickers används redan av tusentals cyklister och motorcyklister runt om i Europa, USA och Australien.

Tillbaka

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram