<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Press SE - 20-11-2014

Sponsor-PR: Så kan du berätta om ditt sponsorskap till Team Rynkeby

Som sponsor till Team Rynkeby kan du här hitta lite inspiration till hur du kan berätta för omvärlden om ditt sponsorskap och hur du bidrar till kampen mot barncancern.

Fler och fler sponsorer frågar efter inspiration till hur de kan berätta för omvärlden om deras sponsorskap till Team Rynkeby och Barncancerfonden. Team Rynkeby har därför tagit fram en text som alla sponsorer fritt kan använda i deras marknadsföring. Om ni har frågor, kontakta Mikkel Tholstrup Dahlqvist, Communications Manager för Team Rynkeby på telefon: +45 2015 7076.

 

[Sponsor] tecknar sponsorkontrakt med Team Rynkeby

När Team Rynkeby cyklar till Paris i sommar för att stötta kampen mot barncancer, blir det med ett sponsorskap från [Sponsor] på ryggen.


[Sponsor] har precis tecknat ett [guldsponsorskap/ silversponsorskap/ bronssponsorskap/ naturasponsorskap] med världens största välgörenhetscykellag, Team Rynkeby.

Sponsringen är på [Belopp] kr som oavkortat går till Barncancerfondens arbete.

>>> eller <<<


Sponsringen täcker [fyll i typ av natura] som är till för att hålla deltagarnas egna kostnader nere.

- [Fyll i reflektion över varför ni som företag stöttar Barncancerfonden genom Team Rynkeby], säger [namn, titel och sponsor].

100 procent till Barncancerfonden

Team Rynkeby består i år av 1466 cyklister och 350 servicepersoner fördelade på 32 lokala lag i 5 länder. Deltagarna betalar själv för sitt deltagande och samtidigt täcker juiceverksamheten Rynkeby Foods A/S centrala omkostnader för projektet.

Därmed kan Team Rynkeby skänka alla insamlade medel oavkortat vidare till de fem barncancerorganisationer som Team Rynkeby samarbetar med i Danmark, Sverige, Finland, Norge och Färöarna.

I Sverige går de insamlade medlen till Barncancerfonden som använder största delen av pengarna till att finansiera forskning. I Sverige har vi valt att rikta insamlingen 2015 till hjärntumörforskning på centrala nervsystemet och syskonstödjare.

Fortsatt stort behov av pengar
- Sedan Barncancerfonden bildades har vi haft stora framgångar inom forskningen kring barncancer, med högre överlevnad som följd. Trots det, så är barncancer fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar i åldern 1-14 år. Det är skillnader på vuxencancer och barncancer, därför är det ett fortsatt stort behov av pengar till målinriktade forskningsinsatser om vi ska nå ytterligare framgångar och på sikt utrota barncancer, säger Per Leander, verksamhetschef på Barncancerfonden.

Fyra av fem barn överlever cancer men hälften av barnen får biverkningarna till följd av behandlingarna, biverkningar som följer är allt från trötthet, koncentrationssvårigheter, amputerade lemmar, barnlöshet till svåra hjärnskador. Därför målinriktar Barncancerfonden en stor del av sina forskningsmedel mot forskning av bättre behandlingsformer.

Team Rynkeby donerade 44,3 miljoner SEK till kampen mot barncancer 2014 – därifrån gick 11,1 miljoner SEK till Barncancerfonden i Sverige. Team Rynkeby är idag den tredje största enskilda givaren till Barncancerfonden i Sverige.

Team Rynkeby cyklar till Paris från den 4 till den 10 juli 2015, en del lag börjar med en prolog den 3 juli.

Tillbaka

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram