<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Press SE - 01-03-2021

Spring för Barnhjärnfonden

Den 7e maj 2021 går Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet av stapeln, ett lopp där skolelever från hela Norden snörar på sig löparskorna för den goda sakens skull. Trots pandemins framfart sprang hela 125 000 barn i fjol, vilket resulterade i 5,4 miljoner kronor till Barnhjärnfondens viktiga forskning om barnhjärnan.Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet är ett motions- och välgörenhetslopp, där skolelever från hela Norden springer till förmån för barn med allvarliga sjukdomar. I Sverige går alla insamlade pengar till Barnhjärnfonden.
Innan loppet har eleverna möjlighet att teckna mikrosponsoravtal med familj, vänner och lokala företag, som uppmanas skänka ett mindre belopp per varv eller kilometer som den enskilda eleven springer i samband med Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet.


I början på mars är över 300 skolor anmälda, vilket innebär att närmare 78 579 skolelever kommer än så länge att delta i loppet. Den 7e mars är sista anmälningsdag, så fram tills dess finns möjlighet att anmäla sin skola. 


Succé 2020
Trots coronapandemin framfart under 2020 genomfördes Skolloppet på fler än 469 skolor runt om i Sverige. Under de fem år som Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet har arrangerats i Sverige, har skoleleverna samlat in totalt över 25 miljoner kronor. Under de fyra första åren donerades pengarna till Barncancerfonden, men i fjol gick alla insamlade medel till Barnhjärnfonden och den livsviktiga forskningen om barnhjärnan.

Sofia Schaub är eventansvarig på Team Rynkeby - God Morgon och har under de fem åren som loppet arrangerats i Sverige, sett Skolloppet växa i popularitet bland skolorna.

- Framför allt att för att vi har lyckats etablera ett gott rykte kring Skolloppet. Det har varit ett oerhört positivt evenemang, vilket gjort att lärare, föräldrar och elever som deltagit har blivit som ”ambassadörer” och på så sätt spridit de positiva fördelarna med Skolloppet. Jag har mött flera som själva ännu inte deltagit, men som hört talas om loppet från vänner eller bekanta, och därmed velat delta, berättar Sofia Schaub.Sofia förklarar att konceptet utgår från att göra det så enkelt som möjligt för skolorna att genomföra, då stor del av logistiken sköts av lagen i Team Rynkeby - God Morgon.

- För skolornas del är det enkelt att delta, då allt material och all logistik sköts av deltagarna i Team Rynkeby - God Morgon. Deltagarna ställer även upp och deltar på många av platserna där loppet arrangeras och bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för skolorna som deltar i loppet, säger Sofia Schaub. 

Tusentals barn med hjärnrelaterade sjukdomar
Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så svåra att livet inte går att rädda. Fler och fler unga dör i självmord och många lider av psykisk ohälsa. Idag vet vi för lite om vad som händer i hjärnan när barn och unga drabbas av tex en depression. Det behövs mer forskning och kunskap. Pengarna som samlas in till Barnhjärnfonden kommer att finansiera livsviktig forskning, för att skapa mer kunskap om barnhjärnan. Paul Chronqvist Svensson, Country Manager för Team Rynkeby - God Morgon i Sverige ser initiativet som särskilt viktig under rådande omständigheter. - Vi fick ett helt fantastiskt resultat i fjol, särskilt med tanke på rådande situation i världen. I en tid där det finns mycket oro, påverkas inte minst barnen. Till följd av covid-19 spenderar allt fler barn mycket tid i avskildhet och risken för ångest och oro ökar markant. Vi tog ett aktivt beslut att genomföra arrangemanget trots svåra tider, just för att lyfta frågor om barnhjärnan, ångest, oro, depression, funktionsnedsättningar och andra allvarliga hjärnsjukdomar i klassrummen. Det är så viktigt att inte glömma bort de tusentals barn som lider av hjärnans ohälsa, som i många fall mår ännu sämre under rådande världsläge, säger han och fortsätter;

- Det är fruktansvärt att den vanligaste dödsorsaken bland barn idag är självmord. Inget barn ska behöva känna att döden är sista vägen ut. De här pengarna kommer att göra stor nytta för Barnhjärnfondens fortsatta arbete, säger Paul Chronqvist Svensson avslutningsvis.

Anmäl er skola 
Den 7e mars 2021 är det sista chansen att anmäla sig till Skolloppet. Det är gratis för alla skolor att delta, och anmälningen görs här: www.team-rynkeby.se/anmälskola.
Om Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet: Team Rynkeby 

• Skolloppet är ett motions- och välgörenhetslopp, där skolelever frånhela Norden springer till förmån för barn med allvarliga sjukdomar. I Sverige går alla insamlade pengar direkt till Barnhjärnfonden och den livsviktiga forskningen om barnhjärnan.

• Loppet, som arrangeras av Team Rynkeby Fonden, bygger på idéen om att eleverna ska göra någonting gott för sig själva, samtidigt som de gör något gott för någon annan.

• Innan loppet har eleverna möjlighet att teckna mikrosponsoravtal med familj, vänner och lokala företag, som uppmanas skänka ett mindre belopp per varv eller kilometer som den enskilda eleven springer i samband med Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet.

• Under de fem år som Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet har arrangerats i Sverige, har skoleleverna totalt samlat in nästan 25 miljoner kronor.

Tillbaka

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram