<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Press SE - 26-01-2021

Stor tillväxt för TRCC - cykelklubben för tidigare deltagare

Team Rynkeby Cycling Club har nu på allvar lyckats locka tillbaka tidigare Team Rynkeby – God Morgon deltagare med erbjudanden om en lättsam cykelgemenskap, spännande resor och inte minst en virtuell träningsplattform.

"En gång rynka - alltid rynka".

Så låter mantrat för en stor del av Team Rynkeby – God Morgons nuvarande och tidigare deltagare. Under lång tid har Team Rynkeby – God Morgon dock saknat ett formellt nätverk där tidigare deltagare har kunnat träffas i den fina gemenskap som projektet ger när de inte längre är en del av resan till Paris.

Det blev en nystart i våras som förändrade allt när Team Rynkeby Fonden på nytt lanserade Team Rynkeby Cycling Club (TRCC), som välgörenhetscykellaget kallar sitt nätverk för. Med ett erbjudande om en lättsam cykelgemenskap, spännande resor och inte minst en virtuell träningsplattform har TRCC nu snart lika många medlemmar som huvudprojektet, säger Carl Erik Dalbøge, chef för Team Rynkeby Foundation.

- Vi är nu drygt 1850 medlemmar, vilket är ganska imponerande - men vi är också medvetna om vad det förpliktar. Många deltagare upplever ett stort vakuum när de lämnar Team Rynkeby – God Morgon, och vi arbetar nu för att fylla detta vakuum med ett meningsfullt nätverk i TRCC, säger han.

Online träning - en succé
En av de aktiviteter som TRCC för närvarande har stor framgång med är virtuell cykelträning på den digitala plattformen Zwift. - TRCC | Zwift Riders är ett mycket bra exempel på hur vi vill driva TRCC. Det finns ett antal unika projekt och erbjudanden som drivs av Team Rynkeby Fonden, men det finns även möjlighet för deltagarna själva att starta initiativ. 
TRCC | Zwift Riders startade som ett lokalt initiativ i Sverige under den första corona-nedstängningen på våren, men sedan dess har initiativet spridit sig till hela Team Rynkeby – God Morgon projektet och vi har nu 750 deltagare i hela Europa, säger Carl Erik Dalbøge.

Nya spännande resor
Medan den virtuell cykelträning växer explosivt har coronapandemin gjort det svårt för TRCC att genomföra de planerade cykelresorna runt om i Europa. Men det kommer snart att förändras, säger Carl Erik Dalbøge.

- När länderna nu har kommit igång med coronavaccinationerna så är vi alla otåliga för att påbörja detaljplanering av nya resor och aktiviteter - både lokalt, nationellt och internationellt. Bland annat arbetar man med planering och marknadsföring av ett antal intressanta gemensamma evenemang - inklusive flera erbjudanden för cykelresor till bland annat Mallorca och Färöarna med varierande utmaning och varaktighet, säger Carl Erik Dalbøge.

Om du tidigare har deltagit i Team Rynkeby – God Morgon och är intresserad av att vara en del av TRCC kan du registrera dig gratis på team-rynkeby.se.

Tillbaka

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram