<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Press SE - 27-04-2017

Team Rynkeby förlänger tidfristen för inbetalning av sponsorbidrag till Team Rynkeby Skolloppet

Förvirringen har varit stor kring hur man betalar in sponsorbidragen till Team Rynkeby Skolloppet. Därför har Team Rynkeby Fonden nu beslutat att förlänga tidsfristen för inbetalningar.

Team Rynkeby Fondens beslut om att övergå till elektronisk betalning av sponsorbidrag i samband med Team Rynkeby Skolloppet har gett upphov till så många frågor och så stor förvirring att Team Rynkeby Fonden nu har beslutat att förlänga tidsfristen för inbetalningar.

Det berättar Team Rynkeby Fondens direktör Carl Erik Dalbøge.

– Det är första gången vi genomför Team Rynkeby Skolloppet med elektroniska inbetalningar, och vi har konstaterat att vår digitala plattform har gett upphov till många frågor från sponsorer som av någon anledning inte har kunnat genomföra betalningarna. Därför har Team Rynkeby Fonden nu beslutat att förlänga tidsfristen för inbetalningar med drygt två veckor, säger Carl Erik Dalbøge.

Tidsfristen förlängs därför från den 28 april till den 14 maj 2017.

– Under dessa två extra veckor kommer vi att hjälpa de sponsorer som fortfarande inte har betalt sponsorbidragen, säger Carl Erik Dalbøge, som också berättar att vissa sponsorer stöter på tekniska utmaningar när de går in på inbetalningssidan www.team-rynkeby.se/gebidrag med sin mobiltelefon eller surfplatta.

Toppen är inte nådd
Enligt Team Rynkebys direktör tyder mycket på att många avtalade sponsorskap fortfarande inte har betalats in.

– Vi kan se att antalet inbetalningar har ökat den senaste veckan, men det finns inget som tyder på att vi har nått toppen. Mot bakgrund av de utmaningar vi har haft med vår elektroniska inbetalningsplattform, vågar vi helt enkelt inte stänga insamlingen nu. Vi anser att vi för elevernas skull bör göra en helhjärtad insats för att få med alla sponsorskap innan vi överför pengarna till Barncancerfonden, säger Carl Erik Dalbøge.

Den 17 maj offentliggör Team Rynkeby Fonden hur mycket pengar som har samlats in i samband med Team Rynkeby Skolloppet 2017.

Om du ännu inte har betalt in sponsorbidraget för ett barn som har deltagit i Team Rynkeby Skolloppet, så ska du göra så här:

  1. Gå in på www.team-rynkeby.se/gebidrag
  2. Skriv namnet (eller delar av namnet eller adressen) på elevens skola. Välj rätt skola i listan som visas.
  3. Fyll i uppgifterna.
  4. Klicka på ”Nästa” och betala med ditt kreditkort.
  5. Du får ett kvitto för bidraget från Team Rynkeby Fonden.
  6. Du ska betala sponsorbidraget senast den 14 maj 2017.

     

Tillbaka

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram