<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Press SE - 22-03-2018

Team Rynkeby - God Morgon förlänger tidsfristen för inbetalning av sponsorbidrag till Skolloppet

Efter att ett flertal skolor önskat förlänga möjligheten till att betala in sponsorbidrag i samband med Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet, väljer nu välgörenhetsorganisationen att förlänga tidsfristen för inbetalningar. Som givare kan du fram till den 6 maj betala in ditt bidrag. På allmän begäran förlänger Team Rynkeby-Fonden tidsfristen för inbetalning till Skolloppet med två veckor. Istället för 20 april, är nu istället den 6e maj sista dagen för att stödja elevernas deltagande i loppet. - Vi vill till största möjliga mån tillmötesgå skolorna som deltar i loppet och underlätta så gott vi kan, säger Paul Chronqvist Svensson, Country Manager för Team Rynkeby - God Morgon Sverige. Förra året fick vi önskemål om att ha enklare betalningslösningar för sponsorerna. Detta tog vi till oss, och har därför skaffat Swish-nummer till samtliga skolor som deltar. Vår förhoppning är att skolorna ska tycka att detta är ett roligt och välarrangerat evenemang, som blir återkommande i skolplaneringen. NY TIDSPLAN FÖR SKOLLOPPET
Framflyttningen av inbetalningsdatum innebär att tidsplanen för Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet förändras, och ser istället ut som följande: 6 MAJ: SISTA DATUM FÖR INBETALNING AV SPONSORBIDRAG
Senast den 20 april ska alla sponsorbidrag ha satts in på Team Rynkeby Fondens konto för att räknas med i skolans samlade donation till Barncancerfonden. I samband med TR-GM Skolloppet får varje skola en unik Swish-QR-kod från Team Rynkeby Fonden. QR-koden finns tryckt på samtliga dokument som levereras till skolan, och den används av elevernas sponsorer när de ska betala in sina sponsorbidrag. Man kan även använda det lokala lagets Swish-nummer. Skolan ska alltså inte hantera kontanter, inbetalningar med mera. Enkelt, snabbt och säkert.

Man kan även betala in elektronisk väg på www.team-rynkeby.se/gebidrag. 

Det är inte möjligt att utställa fakturor, och det är heller inte möjligt att lämna kontant sponsring. I samband med sista datum för inbetalning av sponsorbidrag delar klassföreståndaren ett stödarmband från Barncancerfonden samt ett TR-GM Skolloppet-diplom.


SENAST DEN 9 MAJ
Skolans insamling stängs. När de inbetalda sponsorbidragen har registrerats hos Team Rynkeby Fonden stängs skolans insamling och kontaktpersonen på skolan får en bekräftelse via e-post där det framgår hur mycket pengar skolans elever har samlat in. Skolan får därefter ett diplom skickat till sig, där de själva kan fylla i det belopp som samlats in i samband med TR-GM Skolloppet.
 

11 MAJ: DET TOTALA INSAMLADE BELOPPET OFFENTLIGGÖRS

Team Rynkeby Fonden offentliggör det totala insamlade beloppet som skolorna gemensamt har samlat in i Danmark, Sverige, Norge och Finland. 

Alla skolor får direkt besked om storleken på det totala beloppet.


 

 

Tillbaka

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram