<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Press SE - 29-01-2018

Team Rynkeby upplever en massiv sponsorframgång

Nästan 1300 företag har ingått ett guld eller platinasponsor avtal med Team Rynkeby Fonden. Det är en ökning med mer än 20 procent jämfört med förra året.

Det är full fart på Team Rynkeby – God Morgon`s insamling för barn med cancer och deras familjer. Välgörenhetsprojektet har precis nått fram till fristen för att ingå ett guld och platinasponsor avtal, vilket innebär att det från och med den 19 januari inte längre är möjligt att få sin logotyp på Team Rynkeby – God Morgon´s gula cykelkläder.

Och Team Rynkeby – God Morgon stänger sin sponsringsoffensiv med rekordmånga undertecknade sponsringsavtal.

Totalt har 1 297 företag ingått ett guld eller platinasponsor avtal med Team Rynkeby Fonden. Det är en ökning med 21,2 procent jämfört med föregående år.

"Jag är väldigt förvånad över framstegen. Det är en enorm tillväxt som klart överstiger vad vi har upplevt under tidigare år. Framstegen kan inte bara förklaras av det faktum att vi är fler deltagare och fler lag i år. Deltagarna har helt enkelt gjort ett fantastiskt jobb i att rekrytera sponsorer, säger Carl Erik Dalbøge, direktör för Team Rynkeby Fonden, och fortsätter:

"Vi har några rutinerade lag som blir alltmer målriktade i sitt sponsringsarbete. Trots att vi byter ut en stor del av våra deltagare varje år är teamen bra på att säkerställa kontinuiteten i projektet och lämna över erfarenheter till de nya deltagarna för att de ska kunna fortsätta det arbete som de tidigare deltagarna har påbörjat. Team Rynkeby Fondens nordiska varumärke blir också mer och mer känt, och det finns många företag som vill luta sig på de värderingar och den produkt som projektet står för och erbjuder, fortsätter direktören.

Tredubbling av sponsorer
Team Rynkeby – God Morgon cyklar till Paris varje år för att samla in pengar till barn med kritiska sjukdomar. Välgörenhetscykellaget består av över 1 900 cyklister och 450 servicedeltagare i 48 lag och från sex länder - Danmark, Sverige, Norge, Finland, Färöarna och Island.

Den stora förankringen över hela Norden är också en av anledningarna till att Team Rynkeby Fonden har sett en så stor ökning av antalet sponsorer, anser Team Rynkeby Fondens direktör.

"I år har vi tredubblat antalet sponsorer som donerar mer än 125 000 SEK till vår insamling för kritiskt sjuka barn. De gör bland annat att vissa företag ser fördelen att kunna förankra sina CSR-aktiviteter i samtliga avdelningar i hela Norden då vi finns i samtliga länder på lokal nivå, därför är Team Rynkeby Fonden en ypperlig samarbetspartner. Samtidigt går de in på en sponsringsnivå där de får goda möjligheter att bli synliga för en stor och attraktiv publik, säger Carl Erik Dalbøge.

Team Rynkeby – God Morgon cyklar till Paris för 17: e gången från den 30 juni till 7 juli 2018.

Följande 30 företag stöder Team Rynkeby Fonden med minst 125 000 SEK:

Tillbaka

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram