Loppet där barn springer för barn

Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet är ett motions- och välgörenhetslopp där skolelever från Sverige, Danmark, Norge och Finland springer till förmån för svårt sjuka barn. Loppet anordnas av Team Rynkeby Fonden och genomförs på samtliga skolor under vecka 18. VIKTIGT ANGÅENDE COVID-19

Med anledning av Covid-19 och den riskbedömning Folkhälsomyndigheten gör kommer även vi att vidta de åtgärder som behövs för att inte bidra till spridning. 

I nuläget har vi alla avsikter att behålla och genomföra skolloppet under vecka 18, men då läget förändras dagligen så rekommenderar vi er att hålla er uppdaterade via vår hemsida. Vi kommer att kontakta samtliga vederbörande om läget förändras. 

 
På grund av rådande läge i världen rekommenderar vi starkt att:

  • Utför aktiviteten i mindre grupper
  • Genomför aktiviteten under olika dagar under v 18. T.ex. under ordinar idrottslektion.
  • Håll avstånd under loppen
  • Var utomhus
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armveck
  • Stanna hemma om du har minsta symptom

 
Livsviktig forskning om barnhjärnan

 
Från och med 2020 kommer alla insamlade medel i Skolloppet att gå till Barnhjärnfonden. Team Rynkeby - God Morgon Sverige, har likt andra nordiska länder börjat samla in så pass stora belopp, att det finns utrymme att ge bidrag till fler organisationer. Samtliga bidrag som kommer in utöver Skolloppet, kommer fortsatt att gå till Barncancerfonden. 

Varför Barnhjärnfonden?
Inuti en barnhjärna ska det finnas roliga funderingar, drömmar och tusen olika frågor – inte sjukdomar, skador och annat som gör livet svårt.
Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så svåra att livet inte går att rädda. Ännu fler kämpar dagligen med de utmaningar som hjärnrelaterade funktionsnedsättningar medför. Dessutom lider allt fler unga av psykisk ohälsa, från depression och ätstörningar till självmordstankar.

Idag vet vi för lite om barnhjärnan för att kunna ge rätt hjälp när något går fel. Det behövs mer forskning, och mer kunskap.

Barnhjärnfonden är en del av Hjärnfonden, med fokus på att finansiera livsviktig forskning om barnhjärnan. De arbetar också för att öka kunskapen om hjärnrelaterad ohälsa för att minska skamkänslor och förbättra livskvaliteten hos de barn och unga som drabbas.

Varje gåva som Barnhjärnfonden får är ett litet men oerhört viktigt steg mot att hålla fler barnhjärnor friska och ge fler barn den hjälp de behöver. Ett enda forskningsgenombrott kan rädda livet på många barn, men även små upptäckter kan göra stor skillnad för både de barn som drabbas och deras familjer.

Motion, gemenskap och välgörenhet
Genom att delta i Skolloppet gör eleverna inte bara något bra för sig själva. De blir också del av en stor, nordisk gemenskap som, oavsett klasser, skolor och landsgränser, bidrar till att göra märkbar skillnad för svårt sjuka barn. 

Inför loppet har eleverna möjlighet att ingå mikrosponsoravtal med familj, vänner och lokala företag, som uppmanas skänka ett mindre belopp (t.ex. 2-3 kronor) per varv eller kilometer som den enskilda eleven springer i samband med Skolloppet.

Kan användas i undervisningen
Team Rynkeby Fonden vill samtidigt göra det möjligt för skolorna att använda sitt deltagande i TR-GM Skolloppet som avstamp för undervisning om allvarliga sjukdomar hos barn – sjukdomar som kan göra det svårt för barnen att delta i skolans gemenskap och i värsta fall kan vara livshotande.

Därför har Team Rynkeby Fonden i samarbete med de lokala samarbetsorganisationerna i varje enskilt land tagit fram ett mindre utbildningspaket inriktat mot olika ålderssteg som lärarna fritt kan använda i undervisningen.

De centrala kostnaderna för projektet täcks av Eckes-Granini - genom sina varumärken Rynkeby, God Morgon och Hohes C och dess partners - och de olika organisationer som är förmånstagare av de insamlade medlen och därför är det gratis för skolorna att delta i skolloppet.

Kontakt

Paul Chronqvist-Svensson
Country Manager
pcs@team-rynkeby.com
Telefon: +46 70-491 13 36

Sofia Schaub
School Run Manager Sverige
Sps@team-rynkeby.com
Telefon: +46 60 34 13 84

 

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram