Handlingsplan

Informationsfilm TR-GM Skolloppet from Team Rynkeby on Vimeo.

Handlingsplan för Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet 2019

Nedan har Team Rynkeby Fonden utarbetat en detaljerad handlingsplan för TR-GM Skolloppet 2019 med tidsfrister m.m.

1 mars 2019: Sista anmälningsdag

Alla skolor ska ha anmält sig till TR-GM Skolloppet före sista anmälningsdatum. Det går inte att anmäla skolor efter sista anmälningsdatum.

Det är gratis för alla skolor att delta, och anmälningen görs på TR-GM Skolloppet webbplats: www.team-rynkeby.se/anmälskola.

Det är viktigt att skolan anger så exakt som möjligt hur många elever som kommer att delta i loppet. Deltagarantalet avgör hur många fruktdrycker, stödarmband, sponsorsedlar, diplom och eventuellt föräldrabrev som skolan får skickat till sig.

Skolan kan när som helst ändra deltagarantalet fram till sista anmälningsdatumet via det bekräftelsemail som kontaktpersonen på skolan får i samband med registreringen. Efter sista anmälningsdatum är det inte längre möjligt att ändra deltagarantalet, och skolan får material, fruktdrycker och stödarmband för så många elever som har anmälts.

Senast 7 dagar efter anmälan

Kontaktpersonen på skolan kommer att kontaktas av en medlem i det TR-GM-lag som finns närmast skolan. Det lokala TR-GM-laget hjälper till med genomförandet av TR-GM Skolloppet i den omfattning som är möjligt för laget.


Vecka 15-16 2019: Material skickas till skolan

Skolan får material, stödarmband och fruktdrycker skickat till sig. Senast två veckor före loppet får skolan fruktdrycker, stödarmband, föräldrabrev (om skolan har beställt dessa vid anmälan), sponsorsedlar och diplom skickat till sig. Skolan behöver med andra ord inte själv skriva ut material om TR-GM Skolloppet.

Om skolan inte har fått materialet inom den angivna perioden är det viktigt att skolan snarast möjligt kontaktar kontaktpersonen i det lokala TR-GM-laget.

Vecka 16-17 2019: Kickoff för insamlingen

Vi rekommenderar att man håller ett kickoff-möte för de klasser som ska delta i loppet två veckor innan TR-GM Skolloppet. Till en del skolor kommer till exempel föräldrar eller elever som själva har cancer ut på besök för att berätta om varför det är så viktigt att stödja Barncancerfondens arbete. 

Team Rynkeby Fonden har dessutom i samarbete med Barncancerfonden hämtat inspiration till undervisningsmaterial som kan bidra till att motivera eleverna ytterligare: www.team-rynkeby.se/undervisningsmaterial

Efter det stora kickoff-mötet får eleverna (1) ett föräldrabrev (brevet levereras endast fysiskt till skolan om skolan har beställt detta i samband med anmälan till TR-GM Skolloppet. Texten till föräldrabrevet finns dock tillgängligt för hämtning, som inspiration till den text som skolan lägger ut på sitt intranät) och (2) en sponsorsedel (på vilken eleven antecknar de mikrosponsoravtal som denne har ingått med föräldrar, mor- och farföräldrar, vänner, grannar m.m.).

Det är viktigt att berätta för eleverna att TR-GM Skolloppet inte handlar om vilken elev eller klass som samlar in mest pengar – alla bidrag räknas! Och bara genom att delta i loppet bidrar eleverna till att skapa ovärderlig uppmärksamhet om kampen mot barncancer!

29 april 2019: Bjud in den lokala pressen

Om skolan vill göra TR-GM Skolloppet till ett lite större event kan skolan till exempel bjuda in den lokala pressen. TR-GM har tagit fram ett pressmaterial som enkelt kan anpassas efter den enskilda skolan: www.team-rynkeby.se/skolloppet/ladda-ner-pressmaterial.

En del skolor har också lyckats bjuda in lokala sportprofiler eller andra lokala kändisar för att springa med eleverna – detta är något som kan sätta lite extra färg på dagen för dem.

3 maj 2019: TR-GM Skolloppet genomförs

TR-GM rekommenderar att skolan avsätter maximalt en timme till själva loppet (exklusive uppvärmning, omklädning mm.). Sträckan som eleverna ska springa bör vara en slinga på mellan 500 och 1 000 meter.

Vid mållinjen sätts en registreringsstation upp för varje klass. Där kan en eller flera föräldrar eller lärare registrera varje enskild elev varje gång eleven passerar mållinjen. Registreringen kan till exempel göras genom att rita ett streck på elevens arm med en tuschpenna.

När loppet är över noteras antalet kilometer eller varv på varje elevs sponsorsedel. Därefter räknas det samman hur mycket varje enskild sponsor ska bidra med.

24 maj 2019: Sista datum för inbetalning av sponsorbidrag

Senast den 24 maj ska alla sponsorbidrag ha satts in på Team Rynkeby Fondens konto för att räknas med i skolans samlade donation till Barncancerfonden. I samband med TR-GM Skolloppet får varje skola en unik Swish-QR-kod från Team Rynkeby Fonden. QR-koden finns tryckt på samtliga dokument som levereras till skolan, och den används av elevernas sponsorer när de ska betala in sina sponsorbidrag. Man kan även använda det lokala lagets Swish-nummer. Skolan ska alltså inte hantera kontanter, inbetalningar med mera. Enkelt, snabbt och säkert. Man kan även betala in elektronisk väg på www.team-rynkeby.se/gebidrag. 

Det är inte möjligt att utställa fakturor, och det är heller inte möjligt att lämna kontant sponsring. 
I samband med sista datum för inbetalning av sponsorbidrag delar klassföreståndaren ett stödarmband från Barncancerfonden samt ett TR-GM Skolloppet-diplom.

Senast den 29 maj 2019

Skolans insamling stängs. När de inbetalda sponsorbidragen har registrerats hos Team Rynkeby Fonden stängs skolans insamling och kontaktpersonen på skolan får en bekräftelse via e-post där det framgår hur mycket pengar skolans elever har samlat in. Skolan får därefter ett diplom skickat till sig, där de själva kan fylla i det belopp som samlats in i samband med TR-GM Skolloppet. 

31 maj 2019: Det totala insamlade beloppet offentliggörs

Team Rynkeby Fonden offentliggör det totala insamlade beloppet som skolorna gemensamt har samlat in i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Alla skolor får direkt besked om storleken på det totala beloppet.


Snapshots from Tour de Paris 2019

Snapshots from Team Rynkeby's trip to Paris 2019 - new snapshots every day.

Se mer

Bli Barnsupporter

Bli barnsupporter och stöd Team Rynkebys insamling till Barncancerfonden. 

Ge ett bidrag

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram