Utbildningsmaterial

Team Rynkeby - God Morgon har tillsammans med Barnhjärnfonden tagit fram ett utbildningsmaterial som kan användas i samband med Skolloppet. Vi har delat upp materialet i fyra olika kategorier - för lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. 

Syftet med materialet är att sprida kunskap och förståelse för barnhjärnan och varför det är så viktigt att fortsätta stödja den viktiga kampen.

Elevhälsoarbetet startar i klassrummet

Nedan finner du ett material från Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet och Hjärnfonden, som handlar om hur vi i skolan kan arbeta för att
främja psykisk hälsa och öka medvetenhet och kunskap om hjärnan. Skolor har möjlighet att delta i Skolloppet, för att stödja insamlingen till Barnhjärnfondens forskning. Materialet innehåller fakta om hur hjärnan fungerar, vad som händer när hjärnan utsätts för skada eller sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och hjärnhälsa. I materialet finns diskussionsunderlag för pedagoger och förslag på hur du kan arbeta kring hjärnan på låg-, mellan- och högstadiet.

 

Film för högstadiet och gymnasiet

Psykisk ohälsa bland unga
Enligt en rapport från Folkhälsoinstitutet 2018, har den psykiska ohälsan hos barn och unga fördubblats sedan 1980-talet. Flickor är överrepresenterade, men ökningen är lika stor hos pojkar som hos flickor. Folkhälsoinstitutet pekar på att det finns flera orsaker till denna ökning, där skolan är en faktor. Slutsatsen är att skolan behöver stärkas och att skolbaserade insatser
(rapport 2019) kan påverka psykisk hälsa hos ungdomar i positiv riktning.

Nora ville inte leva mer
Nora är en av många barn och unga som i ung ålder drabbats av depression. Till följd av utanförskap, mobbning och låg självkänsla, mådde hon tillslut så dåligt att hon inte längre ville leva. 

Hör Noras oerhört starka berättelse om hur det är att redan som barn må så pass dåligt, att man inte ser någon annan utväg än att avsluta sitt liv. Filmen kan användas som underlag för diskussion i klassrummen, om psykisk ohälsa och depression, samt hur vi i skolan kan arbeta för att stötta de som drabbas. 
 

Nora ville inte leva from Team Rynkeby on Vimeo.
 

Quiz - Om barnhjärnan

Här kan ni sätta elevernas kunskaper på prov genom ett fartfyllt och roligt quiz.

GÅ TILL QUIZ > 

 

 

 

 

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram