Frågor och svar (FAQ)

 

Deltagande

När cyklar Team Rynkeby - God Morgon till Paris?
Färden till Paris sker mellan den 10-17e juli 2021.

Hur blir jag medlem i Team Rynkeby - God Morgon?
Du måste fylla i ansökningsblanketten på vår webbplats. Ansökningsblanketten finns här.

Varför får inte alla sökanden vara med i Team Rynkeby - God Morgon?
Vi vill inte att Team Rynkeby - God Morgon ska bli så stort att vi inte kan garantera att alla deltagare får en fin upplevelse. Det innebär bland annat att deltagarna ska få sina cyklar och cykelkläderna i god tid och att alla ska få tillgång till hotellrum med bra standard. Vi vill alltså inte växa så snabbt att logistiken inte hinner med. Det är också viktigt för oss att alla deltagare har kunskaper om projektets mål och värderingar så att vi kan garantera kontinuiteten för projektet.


När får jag svar på min ansökan?
Sista datum för ansökan om deltagande i Team Rynkeby - God Morgon i 2021 är den 23 augusti 2020. Den 2 september 2020 får du reda på om du fortfarande finns med i urvalsprocessen. Alla lag för cykelturen 2021 ska vara utvalda den 1 oktober 2020.

Vad kostar det att delta?
2021 kommer det att kosta 19.165 DKK att delta som cyklist i Team Rynkeby - God Morgon. I priset ingår carbon-cykel, cykelkläder, hotell och mat. Det kan också tillkomma extra kostnader (normalt 2 000 till 5 000 SEK) för vintercykelkläder, cykelskor, cykelglasögon, träningsturer, färjetransport, extra övernattningar samt hemtransport från Paris. Servicedeltagare betalar 3.850 DKK för deltagandet.

Måste jag skaffa sponsorer för att få delta?
Alla deltagare i Team Rynkeby - God Morgon åtar sig att göra en insats för att samla in pengar till kampen mot barncancer. Vissa deltagare har lätt att kontakta företag som vill vara sponsorer, och andra har lite svårare att lyckas med det. Därför har vi inte satt någon gräns för hur mycket varje deltagare ska bidra med – det enda vi kräver är att alla gör en insats.

Finns det ett lag i mitt lokalområde?
Du kan se en komplett översikt över alla lag på vår webbplats.

Får jag starta ett eget lag?
Varje gång Team Rynkeby - God Morgon utökas och startar nya lag måste detta ske på initiativ av lokala krafter. Därför är det inte otänkbart att du kan få vara med om att starta ett TR-GM-lag i ditt lokalområde. Kontakta Country Manager Paul Chronqvist-Svensson för att diskutera möjligheterna.

Mitt företag vill gärna ställa upp med ett eget lag – får vi det?
Team Rynkeby - God Morgon har bara ett företagslag – och det är Team Rynkeby Rigshospitalet i Danmark. Just nu har vi inga planer på att tillåta fler företagslag, men det kan förändras i framtiden. Kontakta Country Manager Paul Chronqvist-Svensson för att diskutera möjligheterna.

Hur sammanställer jag en bra ansökan för Team Rynkeby - God Morgon?
Vi är mycket noga med att alla deltagare ska vara starkt engagerade i det vi gör. Därför är det en fördel om du kan berätta varför du vill delta. Det är också en fördel om du berättar vad du kan bidra med. Du kanske är en rutinerad motionscyklist, har kontakt med en spännande sponsor, är bra på att reparera cyklar, skriva bloggar eller göra videofilmer.

Hur kan jag vara säker på att ni har fått min ansökan?
Du får en bekräftelse via e-post när du fyller i vår ansökningsblankett. Om du inte får en sådan bekräftelse via e-post kan den ha fångats av ditt SPAM-filter eller också kan du ha skrivit in fel e-postadress. Du försöka lösa problemet genom att fylla i ansökningsblanketten igen.

Har man större möjlighet att få delta i nästa års Tour de Paris om man har ansökt tidigare?
Nej. Vi för ingen statistik över vilka som har ansökt tidigare. Lagkaptenerna sätter ihop bästa möjliga lag med utgångspunkt från personerna som ansökt om deltagande under det aktuella året.

Är det sannolikt att både jag och min vän kommer med i Team Rynkeby - God Morgon?
Det är svårt att säga. Era ansökningar behandlas oberoende av varandra och ni bedöms alltså inte tillsammans.

Finns det någon åldersgräns för deltagande i Team Rynkeby - God Morgon?
Du måste ha fyllt 18 år för att få delta i Team Rynkeby - God Morgon – men vi har ingen övre åldersgräns. Åldersgränsen på 18 år har vi infört för att vi vill att deltagarna ska kunna delta lagets sociala liv.

Hur mycket måste jag träna?
Team Rynkeby - God Morgon förväntar sig att alla deltagare tränar ca 2 500 km på cykeln inför Tour de Paris. 


Utrustning

Får jag använda min egen cykel?
Våra cyklister måste köra med en officiell TR-GM-racercykel. Cykeln ingår i ett paket som du köper när du anmäler dig till Team Rynkeby - God Morgon och du får naturligtvis behålla cykeln efteråt.

Tillkommer det många extrautgifter för utrustningen?
Om du inte har cyklat tidigare så tillkommer det en del extrautgifter utöver deltagaravgiften. Du måste bland annat ha cykelskor, cykelglasögon och kanske också extra cykelkläder för spinning och vinterträning. Det tillkommer sannolikt också en del utgifter för underhåll av cykeln.

Får jag behålla cykeln efter turen?
Du köper själv cykeln och därför får du också behålla den efter turen.

 

Tour de Paris

Kör alla lag tillsammans hela vägen till Paris?
De olika lagen cyklar till Paris var för sig. En del lag startar dock på samma ort och följer mer eller mindre samma vägar till Paris. Men av praktiska och säkerhetsmässiga skäl kör lagen var för sig hela vägen till Paris. Lagen träffas inte förrän den sjunde och sista etappen mitt i Paris.

Hur lång är turen?
Turen från Sverige till Paris är ca 1 200 km lång och körs i sju etapper - men en del lag kör en prolog dagen innan den egentliga starten, och sådana lag kör i realiteten åtta dagar. Den kortaste etappen är ca 100 km, och den längsta är ca 200 km. Turens längd beror på vilken väg det aktuella laget kör.

Hur fort cyklar man?
Team Rynkeby - God Morgons tur till Paris är inte ett traditionellt cykellopp med tidtagning, utan en krävande motionscykeltur där alla ska kunna delta. Lagen kör normalt med en genomsnittshastighet på ca 25-28 km/t.
 

Ställ en egen fråga

Om du har andra frågor är du välkommen att kontakta oss. Du kan också skriva din fråga på Team Rynkeby - God Morgons Facebook-sida. Du får oftast svar ganska snabbt.

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram