Urvalskriterier

Varje år ansöker tusentals människor för att delta i Team Rynkeby Fondens projekt, vilket innebär att det är kamp om platserna. Du kan öka dina chanser att delta i laget, om du i din ansökan har de 10 urvalskriterierna i åtanke, som lagkaptenen och den lokala styrgruppen gör sin uttagning utifrån.

  1. Deltagaren ska känna sig motiverad att göra en stor insats och samla in pengar till Barncancerfonden.

  2. Deltagaren ska i utgångsläget vara bosatt i närområdet för det lag som deltagaren är knuten till.

  3. Deltagaren ska kunna avsätta tid till träning med laget, cirka två gånger i veckan under hela våren och hinna cykla minst 250 mil inför Paristuren.

  4. Lagen ska ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor, så långt det går.

  5. Ett lag får gärna bestå av både nybörjare och erfarna motionscyklister.

  6. Minst hälften av lagets deltagare ska bytas ut varje år. Denna förhållandevis låga andel beror på att vi önskar behålla en viss kontinuitet i projektet.

  7. Deltagarna ska spänna över breda åldersgrupper (dock med en 18-årsgräns).

  8. Deltagarna ska spänna över breda utbildnings- och yrkesgrupper. Det är dock fastlagt att det ska finnas minst en läkare och en cykelmekaniker på varje lag.

  9. Stor vikt läggs vid deltagarnas möjligheter att skaffa sponsorer.

  10. Varje lag har möjlighet att boka en eller flera platser åt kända personer som kan vara med och skapa uppmärksamhet kring projektet. Dessa platser bokas ofta upp senare än de andra platserna. 

 

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram