Säkerhetsvideo om säker cykling

Team Rynkeby - God Morgon ska vara Nordens mest säkra och hänsynsfulla cykellag, och i den andan har vi skapat en säkerhetsvideo om att cykla säkert.

Säkerhetsvideo om säker cykling

Trafiketiska riktlinjer för deltagare i Team Rynkeby - God Morgon

När du som deltagare i Team Rynkeby – God Morgon beger dig ut i trafiken iförd team-färgerna måste du vara extra uppmärksam på att följa trafikförordningen och uppföra dig på ett sätt som främjar projektets intressen.

Det handlar först och främst om cyklisternas säkerhet – men också om projektets anseende hos allmänheten. Team Rynkeby – God Morgon kan inte leva med en olycka som beror på ansvarslös cykling och projektet kan inte heller leva med den negativa publicitet som ett dåligt uppförande i trafiken innebär.

Team Rynkeby Fonden vill att Team Rynkeby – God Morgon ska vara Nordens mest hänsynsfulla och laglydiga cykel team, och därför har vi formulerat sex trafiketiska punkter som alla deltagare i Team Rynkeby – God Morgon måste följa.

Laglydig
1) Jag är en laglydig cyklist som känner till och följer trafiklagen.

2)Jag har extra goda kunskaper om trafikförordningens kapitel 6, som handlar om cyklister: www.team-rynkeby.se/trafikregler

Ansvarsfull
3)Jag har respekt för mina medtrafikanter – både fotgängare, cyklister och bilister.
4)Jag tar med mig mitt avfall hem och skulle aldrig kunna tänka mig att slänga det i naturen.

Tillmötesgående
5)Jag är övertygad om att när jag har på mig team-färgerna så påverkar mitt uppförande mig själv, mina lagkamrater och allt vi arbetar för. 

6)Jag är vänlig och tillmötesgående och hälsar alltid artigt när andra ger plats för mig.

 

 

Contact

Mikkel Tholstrup Dahlqvist
Communications Manager
mtd@team-rynkeby.com
Phone: +45 20 15 70 76

Carl Erik Dalbøge
Team CEO
ced@team-rynkeby.com 
Phone: +45 20 26 55 88

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram