Träningsgemenskap och nya utmaningar

Det är många TRGM-deltagare som sätter cykeln i förrådet och aldrig plockar fram den igen när de väl beslutar sig för att lämna Team Rynkeby –God Morgon.

I TRCC kan tidigare deltagare fortsätta de sunda träningsrutinerna i ett nätverk uppbyggt på samma sätt som medlemmarna har vant sig vid från sin tid i Team Rynkeby – God Morgon. De lokala träningsaktiviteterna planeras av en lokal TRCC-Manager i samarbete med en eller flera lokala ”roadcaptains” som ansvarar för att genomföra träningarna.

Team Rynkeby Fonden ser också till att det varje år finns ett antal resor och träningsupplevelser som TRCC-medlemmar kan anmäla sig till och träna inför.

Nätverket är dynamiskt och öppet för lokala initiativ. Om det till exempel finns medlemmar i TRCC som vill delta i ett visst lopp eller arrangera en viss resa med andra TRCC-medlemmar (till exempel från andra lag och länder) finns det möjlighet att använda nätverkets plattform för att sprida meddelandet och bjud in andra medlemmar lokalt, regionalt och internationellt. Sammantaget möjliggör det ett brett utbud av unika och olika träningsalternativ för TRCC-medlemmar.

Förväntningar på deltagarna
Samma krav ställs inte på TRCC-medlemmarna som till Team Rynkeby – God Morgon deltagarna. TRCC-medlemmar kan emellertid också bli ombedda att via sitt sponsornätverk hjälpa det lokala Team Rynkeby – God Morgon-teamet. Det kan också vara så att medlemmarna uppmanas att hjälpa till med evenemang eller rekrytera skolor för Skolloppet.

Det är dock helt frivilligt hur mycket du som TRCC-medlem vill och kan hjälpa till med insamlingsarbetet. Men om alla TRCC-medlemmar kan tillföra en liten del till sponsringsarbetet kommer det att stärka det lokala Team Rynkeby – God Morgon teamets arbete för allvarligt sjuka barn.

I TRCC används samma träningsprinciper som på Team Rynkeby – God Morgon. Men i TRCC har man möjligheter att skapa olika fart-grupper. Det är upp till den lokala TRCC-manager och gruppens ”roadcaptain” att anpassa träningen för gruppen.

Den enda förväntningen av medlemmarna är att de fortsatt kommer att på ett positivt sätt bida till syftet med Team Rynkeby – God Morgon projektet.

Kläder och cykel
Alla betalande medlemmar i TRCC får en unik TRCC-cykeltröja med kort ärm. Team Rynkeby Fonden vill att det ska användas i samband med alla TRCC-träningar. Men naturligtvis är det också okej att dyka upp i de gula Team Rynkeby – God Morgon kläderna. Det finns inget krav på vilken cykel man ska cykla på och kan använda annan cykel än den officiella gula cykeln vi använder i Team Rynkeby – God Morgon projektet.
Det är också möjligt att köpa fler TRCC-kläder ur den unika Ride for Life-kollektionen i Xtreme webshop.

Online träningsplattform
TRCC har upprättat en online-träningsplattform för alla TRCC-medlemmar. Träningsplattformen är också öppen för alla nuvarande Team Rynkeby – God Morgon deltagare. Ett antal frivilliga "virtuella roadcaptains" organiserar träningar och tävlingar på online-träningsplattformen Zwift.

Gå med i Facebook-gruppen 'TRCC | Zwift Riders.

 

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram