Vanliga frågor

Deltagande

Du kan delta som antingen ryttare eller serviceperson. Du kan läsa mer om det här]. För båda uppdragen måste du fylla i ett ansökningsformulär som du hittar just här.

Det är viktigt för oss att alla deltagare får en bra upplevelse. Det innebär att vi kan behöva tacka nej till sökande helt enkelt för att vi inte hinner med logistiken – att se till att cyklar och kläder produceras i rätt kvalitet, levereras i tid, att det finns boende nere i Europa och med en rimlig standard osv. Du kan läsa våra urvalskriterier här.

Skulle din ansökan avslås är du fortfarande mer än välkommen att söka till nästa säsong.

Vi lägger stor vikt vid att alla deltagare är dedikerade och brinner för syftet. Därför är det en fördel om du kan berätta varför du vill vara med. Det är också fördelaktigt om du berättar vad du kan bidra med. Kanske är du en erfaren cyklist, kanske har du kontakt med en intressant sponsor, kanske är du skicklig på att reparera cyklar, skapa content på sociala medier, skapa videor eller något annat.

Du får ett kvitto via e-post när du fyller i vårt ansökningsformulär. Om du inte har fått något e-postmeddelande kan det till exempel ha fastnat i ditt SPAM-filter, eller så kan du ha angett fel e-postadress. Kontakta oss på support@team-rynkeby.com om du fortfarande inte får kvitto på din ansökan.

Nej. Lagkaptenerna sätter ihop det lag de tycker är bäst utifrån de personer som har sökt och - i den mån det är möjligt - efter att ha haft lika representation vad gäller kön, ålder och yrke.

Varje ansökan bedöms individuellt, så vi kan inte garantera att ni får plats tillsammans.

För att delta i Team Rynkeby måste du vara 18 år – däremot har vi ingen övre åldersgräns.

Vi strävar efter att du ska få besked inom en vecka från sista ansökningsdag.

Alla deltagare i Team Rynkeby förbinder sig att anstränga sig för att samla in pengar till barn med kritiska sjukdomar. Vissa deltagare har lätt tillgång till företag som vill bli sponsorer – andra har lite svårare. Därför sätter vi inget belopp på hur mycket den enskilde deltagaren ska bidra med – vi vill bara att alla anstränger sig.

Du kan se hela teamöversikten här. Tveka inte att ansöka om det inte finns ett team i ditt närområde. Kontakta den svenska landschefen Paul Chronqvist Svensson på pcs@team-rynkeby.com för att höra mer om dina möjligheter.

Varje gång Team Rynkeby expanderar och startar nya team sker det på initiativ av lokala krafter. Därför är det inte heller otänkbart att du kan vara med och starta ett Team Rynkeby-lag i ditt närområde. Kontakta Paul Chronnqvist Svensson, landschef för Team Rynkeby Sverige, för att diskutera möjligheterna.

Etablera ditt eget Team Rynkeby företagsteam och hantera ditt CSR-arbete. Med ett företagsteam visar du att du bygger på samma värderingar som Team Rynkeby, med mantrat att göra något bra för andra, göra något bra för dig själv och göra det i en engagerad gemenskap. Saken är densamma, nämligen att samla in pengar till svårt sjuka barn och deras familjer. Ett Team Rynkeby företagsteam ger dig diskretion över teamets sammansättning för att bjuda in dina anställda och affärskontakter. En självklar möjlighet att fokusera på teambuilding, medarbetarkultur, hälsa och välgörenhet. Kontakta Paul Chronqvist, landschef för Team Rynkeby Sverige, för att diskutera möjligheterna.

Vi rekommenderar att du har cyklat cirka 2500 km – eller cirka 125 timmar under de 10 månaderna före Tour de Paris, för att uppnå den nödvändiga formen för att delta hela vägen.

Utrustning

Alla deltagare cyklar den officiella Team Rynkeby racercykeln. Cykeln är en del av paketet som du köper när du anmäler dig till Team Rynkeby och självklart kan du behålla cykeln i efterhand. Har du en cykel från tidigare års deltagande kan du enkelt använda den.

Har du aldrig cyklat tidigare kommer du att upptäcka att det tillkommer kostnader utöver deltagaravgiften. Du behöver bland annat cykelskor, cykelglasögon och eventuellt lite extra cykelkläder för både spinning och vinterträning. Dessutom kommer det troligtvis en utgift för underhåll av cykeln.

Tour De Paris

Resan från Sverige till Paris är ca. 1.200 km lång och körs över sju etapper. Vissa lag kör dock en prolog dagen innan själva starten, så dessa lag kör faktiskt i åtta dagar. Den kortaste etappen är cirka 100 km, medan den längsta är cirka 200 km. Resans längd beror på vilken väg det enskilda laget kör.

Resan till Paris är inte en cykeltävling mot klockan, utan en cykeltur för träning där alla ska kunna delta. Vanligtvis kör lagen med en genomsnittshastighet på cirka 25-27 km/t.

Av praktiska och säkerhetsmässiga skäl kör teamen var för sig hela vägen till Paris. Vissa lag kommer dock att starta i samma stad och mer eller mindre följa samma rutter. På den sjunde och sista etappen möts lagen där resan avslutas med en fest för ryttare och serviceteam från alla länder.

Har du andra frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Skicka ett mail till team-rynkeby@team-rynkeby.com eller på Team Rynkebys Facebook-side.

Nya finansieringsmodellen för Team Rynkeby

Även om deltagarna i Team Rynkeby är volontärer och står för kostnaderna för sitt eget deltagande i projektet, innebär det kostnader att driva ett stort, internationellt välgörenhetsprojekt som Team Rynkeby – till och med mer än vad Eckes-Granini kan motivera att spendera på egen hand. Därför har Team Rynkeby Fonden ingått avtal med alla organisationer som får pengar från Team Rynkeby, att Team Rynkeby kan använda upp till 12 procent av de insamlade medlen för att utveckla och driva projektet. År 2023 är dock den kostnadsprocent som organisationerna betalar nere på 4,4 procent av det insamlade beloppet. 

Team Rynkeby Fonden upplevde att deltagarna hade svårt att förklara hur finansieringen av projektets centrala kostnader fördelades mellan Eckes-Granini och organisationerna. Bland annat för att pengarna i flera länder fördelas mellan två eller flera organisationer, och på vissa håll är fördelningen av pengarna mellan organisationerna till och med olika. Samtidigt har Team Rynkeby inte samma utgiftsbudget år efter år, vilket förändrar behovet av medfinansiering från organisationerna varje år. Därför fanns det ett behov av en enklare finansieringsmodell som kan förklaras för volontärerna och som samtidigt återspeglar projektets komplexitet. Därför beslutade styrelsen för Team Rynkeby Fonden att ändra finansieringsmodellen i början av den nyligen avslutade säsongen, så att Team Rynkeby kan använda upp till 12 procent av insamlade medel för att utveckla och driva Team Rynkeby-projektet till förmån för organisationerna. År 2023 är dock kostnadsprocenten nere på 4,4 procent.

Team Rynkeby Fonden har vuxit från ett litet lokalt motionscykelteam till ett internationellt välgörenhetsprojekt. Det krävs mycket pengar för att driva och utveckla ett projekt med tusentals deltagare och sponsorer – till och med mer än Eckes-Granini kan finansiera på egen hand. Därför har Team Rynkeby Fondens styrelse ingått avtal med de organisationer som får pengar, genom att organisationerna bidrar till att finansiera projektet. Pengarna dras av från det insamlade beloppet innan pengarna överlämnas till organisationerna. Detta säkerställer maximal transparens när det gäller kostnadsprocenten.