Vanliga frågor

Deltagande

Cykelturen till Paris äger rum 29 juni till 6 juli 2024.

Du måste fylla i ansökningsformuläret här.

Vi vill inte att Team Rynkeby ska bli större än att vi kan se till att alla deltagare får en bra upplevelse. Det innebär bland annat att deltagarna ska ha sina cyklar och kläder i god tid och att det ska finnas tillräckligt med hotellrum av rimlig standard för alla. Vi vill med andra ord inte växa snabbare än vad resurserna tillåter. Dessutom är det också viktigt för oss att alla deltagare känner till projektets mål och värderingar, så att vi säkerställer kontinuiteten i projektet.

Sista ansökningsdag för att gå med i Team Rynkeby 2023/2024 var 31 augusti 2023. Den 7 september 2023 får du besked om du är med i den fortsatta urvalsprocessen eller inte. Alla lag för 2023/2024 års resa har valts ut före slutet av september 2023.

Säsongen 2023/2024 kostar det 23.550 DKK att vara med som cyklist i Team Rynkeby. Priset täcker carboncykel, cykelkläder, hotell och mat. Dessutom kan det tillkomma extra utgifter (uppskattningsvis 3.000 till 7.500 SEK) för vintercykelkläder, cykelskor, cykelglasögon, träningsresor, färjetransporter, extra nätter och hemtransport från Paris. Servicedeltagarna betalar i 2023/2024 4.100 DKK för sitt deltagande som innefattar hotellpaketet.

Alla deltagare i Team Rynkeby åtar sig att göra en insats för att samla in pengar till barn med kritiska sjukdomar. Vissa deltagare har fler kontakter till företag som vill bli sponsor – andra har lite svårare för det. Därför sätter vi inget belopp på hur mycket den enskilde deltagaren ska bidra med – vi säger helt enkelt att alla måste anstränga sig och bidra till insmalingen.

Du kan se hela översikten över var lagen finns här.

Varje gång Team Rynkeby expanderar och startar nya team sker det på initiativ av lokala krafter. Därför är det inte otänkbart att du kan vara med och starta upp ett Team Rynkeby-lag i ditt närområde – även om vi med 16 svenska lag kanske når gränsen för hur många team vi i nuläget vara i Sverige. Kontakta Paul Chronnqvist Svensson, landschef för Team Rynkeby Sverige, för att diskutera möjligheterna.

Team Rynkeby Fonden är öppen för många typer av samarbeten. Kontakta Paul Chronqvist, landschef för Team Rynkeby Sverige, för att diskutera möjligheterna.

Vi lägger stor vikt vid att alla deltagare är engagerade i sitt deltagande. Därför är det en fördel om du kan berätta varför du vill vara med. Det är också en fördel om du berättar vad du kan bidra med. Kanske är du en erfaren motionscyklist, kanske har du kontakter till en spännande sponsor, kanske är du bra på att reparera cyklar, skriva bloggar eller göra videos.

Du får ett kvitto via e-post när du fyller i vårt ansökningsformulär. Om du inte har fått något e-postmeddelande kan det till exempel ha fastnat i ditt SPAM-filter, eller så kan du ha angett fel e-postadress. Du kanske vill prova att fylla i formuläret igen.

Nej. Vi för ingen statistik över vilka som sökt tidigare. Lagkaptenerna sätter ihop det lag de tycker är bäst utifrån de personer som sökt deltagande för projektåret.

Det är svårt att säga. Dina ansökningar bedöms separat och du bedöms därför inte som grupp.

För att delta i Team Rynkeby måste du vara 18 år – däremot har vi ingen övre åldersgräns. Vi har antagit åldersgränsen 18 år, då vi vill att deltagarna ska kunna delta i det sociala livet i laget.

Team Rynkeby räknar med att varje deltar på träningar under hela året och under våren tränar tillsammans med teamet cirka 2 500 km på cykeln inför Tour de Paris.

Utrustning

Vi tillåter endast våra cyklister att köra på en officiell Team Rynkeby racercykel. Cykeln är en del av paketet som du köper när du anmäler dig till Team Rynkeby och cykeln kan du självklart behålla i efterhand.

Har du aldrig cyklat tidigare så kommer du att upptäcka att det blir en hel del extra utgifter utöver deltagaravgiften. Du får bland annat behov av cykelskor, cykelglasögon och eventuellt lite extra cykelkläder för både spinning och vinterträning. Dessutom kommer det troligen en del utgifter för underhåll av cykeln.

Du köper cykeln själv, och du kan därför även behålla den efter resan.

Tour De Paris

De enskilda lagen kör till Paris var för sig. Några av lagen startar dock i samma städer och följer ungefär samma rutter till Paris. Men av praktiska och säkerhetsskäl kör teamen individuellt hela vägen till Paris. Lagen möts först på den sjunde och sista etappen mitt i Paris.

Resan från Sverige till Paris är ca. 1 200 km lång och körs över sju etapper – dock kör vissa lag en prolog dagen innan själva starten, så dessa lag kör i praktiken i åtta dagar. Den kortaste etappen är cirka 100 km, medan den längsta är cirka 200 km. Resans längd beror på vilken väg det enskilda laget kör.

Team Rynkebys resa till Paris är inte ett traditionellt cykellopp på tid, utan en utmanande motionscykelresa där alla måste kunna vara med. Lagen brukar köra i en medelhastighet på runt 25-27 km/h.

Om du har några andra frågor är du välkommen att kontakta oss. Du kan bland annat skriva din fråga på Team Rynkebys Facebook-side. Vi kommer att svara inom kort.

Nya finansieringsmodellen för Team Rynkeby

Även om deltagarna i Team Rynkeby är volontärer och står för kostnaderna för sitt eget deltagande i projektet, innebär det kostnader att driva ett stort, internationellt välgörenhetsprojekt som Team Rynkeby – till och med mer än vad Eckes-Granini kan motivera att spendera på egen hand. Därför har Team Rynkeby Fonden ingått avtal med alla organisationer som får pengar från Team Rynkeby, att Team Rynkeby kan använda upp till 12 procent av de insamlade medlen för att utveckla och driva projektet. År 2023 är dock den kostnadsprocent som organisationerna betalar nere på 4,4 procent av det insamlade beloppet. 

Team Rynkeby Fonden upplevde att deltagarna hade svårt att förklara hur finansieringen av projektets centrala kostnader fördelades mellan Eckes-Granini och organisationerna. Bland annat för att pengarna i flera länder fördelas mellan två eller flera organisationer, och på vissa håll är fördelningen av pengarna mellan organisationerna till och med olika. Samtidigt har Team Rynkeby inte samma utgiftsbudget år efter år, vilket förändrar behovet av medfinansiering från organisationerna varje år. Därför fanns det ett behov av en enklare finansieringsmodell som kan förklaras för volontärerna och som samtidigt återspeglar projektets komplexitet. Därför beslutade styrelsen för Team Rynkeby Fonden att ändra finansieringsmodellen i början av den nyligen avslutade säsongen, så att Team Rynkeby kan använda upp till 12 procent av insamlade medel för att utveckla och driva Team Rynkeby-projektet till förmån för organisationerna. År 2023 är dock kostnadsprocenten nere på 4,4 procent.

Team Rynkeby Fonden har vuxit från ett litet lokalt motionscykelteam till ett internationellt välgörenhetsprojekt. Det krävs mycket pengar för att driva och utveckla ett projekt med tusentals deltagare och sponsorer – till och med mer än Eckes-Granini kan finansiera på egen hand. Därför har Team Rynkeby Fondens styrelse ingått avtal med de organisationer som får pengar, genom att organisationerna bidrar till att finansiera projektet. Pengarna dras av från det insamlade beloppet innan pengarna överlämnas till organisationerna. Detta säkerställer maximal transparens när det gäller kostnadsprocenten.

Om du har några andra frågor är du välkommen att kontakta oss. Du kan bland annat skriva din fråga på Team Rynkebys Facebook-side. Vi kommer att svara inom kort.