OM ORGANISATIONEN

Team Rynkeby drivs av stiftelsen Team Rynkeby. Den består av en styrelse och en direktör, som tilsammans med en landschef för vart av de länder där Team Rynkeby är representerat sköter den dagliga förvaltningen. Det är typiskt sett landschefen som har kontakt med deltagarna i lagen i de enskilda länderna.

Varje lag leds av en lagkapten tillsammans med en styrgrupp bestående av ett antal deltagare med olika kompetens. Varje team har även ett antal nyckelpersoner som ansvarar för bland annat ekonomi, sponsorer, PR och service.

Se organisationsschema

De lokala lagen har också ett nätverk av tidigare deltagare. Nätverket heter Team Rynkeby Cykelklubb och leds av en TRCC Manager, som utses av den lokala lagkaptenen för ett år i taget i samarbete med landschefen i det aktuella landet. 

 

Se Team Rynkebystiftelsens bolagsordning