Team Rynkeby drivs av Team Rynkeby Fonden som är organiserad på följande sätt:

Team Rynkeby Fonden består av en styrelse med sex ledamöter: Mark Hemmingsen (styrelsens ordförande), CEO Rynkeby Foods, Peter Frank Andersen (vice ordförande), Magnus Berndtsson, General Manager Eckes-Granini Sweden, Torsten Fröhlich, Director Controlling i Eckes-Granini Group GmbH, Juha Helokoski, General Manager i Eckes-Granini i Finland, Katrine Bjerrum, Marketing Director i Rynkeby Foods och Heidi Frederikke Sigdal, Journalist.

Läs mer: Team Rynkeby Fondens bolagsordning

Team Rynkebys ledning sköts av Team Rynkeby Fondens General Manager tillsammans med en Country Manager i vart och ett av de länder som Team Rynkeby finns representerat i. Det är landschefen som styrgrupperna och deltagarna i de enskilda länderna har löpande kontakt med.

Varje lag leds av en Team Manager (lagkapten) tillsammans med en Styrgrupp bestående av ett antal deltagare med olika kompetenser. Varje team har även ett antal nyckelpersoner med ansvar för bland annat ekonomi, sponsorer, PR och service – dessa personer kan bilda lagets styrgrupp (men behöver inte göra det).

Team Rynkebys lokala lag har också anslutit sig till ett nätverk bestående av tidigare deltagare. Nätverket heter Team Rynkeby Cycling Club och leds av en TRCC Manager, som den lokala Team Manager (lagkapten) utser för ett år i taget i samarbete med landschefen i det aktuella landet.