Team Rynkeby drivs av Team Rynkeby Fonden som är organiserad på följande sätt:

Team Rynkeby Fonden består av en styrelse med sex ledamöter: Peter Frank Andersen (styrelsens ordförande), Mark Hemmingsen, VD Rynkeby Foods A/S, Jens Christian Plauborg, CFO Rynkeby Foods A/S, Magnus Berndtsson, General Manager Eckes -Granini Sweden , Torsten Fröhlich, Director Controlling i Eckes-Granini Group GmbH, Juha Helokoski, General Manager i Eckes-Granini i Finland och Lars Simper, VD för Mercedes-Benz CPH A/S.

Läs mer: Ladda ner Team Rynkeby Foundations bolagsordning som PDF (7,4 MB)

Team Rynkebys ledning sköts av Team Rynkeby Fondens General Manager tillsammans med en Country Manager i vart och ett av de länder som Team Rynkeby finns representerat i. Det är landschefen som styrgrupperna och deltagarna i de enskilda länderna har löpande kontakt med.

Team Rynkeby Fonden består även av en CFO, som ansvarar för projektets ekonomi, en redovisningsassistent, som sköter fakturering av sponsorer mm, samt en administrativ stödfunktion som bland annat ansvarar för IT-stöd till deltagarna.

Varje lag leds av en Team Manager (lagkapten) tillsammans med en Styrgrupp bestående av ett antal deltagare med olika kompetenser. Varje team har även ett antal nyckelpersoner med ansvar för bland annat ekonomi, sponsorer, PR och service – dessa personer kan bilda lagets styrgrupp (men behöver inte göra det).

Team Rynkebys lokala lag har också anslutit sig till ett nätverk bestående av tidigare deltagare. Nätverket heter Team Rynkeby Cycling Club och leds av en TRCC Manager, som den lokala Team Manager (lagkapten) utser för ett år i taget i samarbete med landschefen i det aktuella landet.