Team Rynkebys Hall of Fame hyllar ett antal personer som genom åren har gjort en extraordinär insats för Team Rynkeby och insamlingen till barn med allvarliga sjukdomar. De är alla passionerade individer som genom sitt aktiva arbete för Team Rynkeby har satt sin tydliga prägel på organisationen och bidragit till att forma den kultur som kännetecknar Team Rynkeby idag.