Vår värdegrund

Team Rynkebys värderingar

 • Vi värnar om projektet

  Vi förpliktar oss att följa riktlinjer och principer

  Vi kan se vårt lag som en del av en större, samlad helhet

  Vi strävar efter "best practice" och försöker alltid göra saker på ett bättre sätt

 • Vi respekterar varandra

  Vi deltar aktivt i träning och insamlingsverksamhet

  Vi är sympatiska när vi talar med varandra – även under press

  Vi följer avtal och stödjer gemensamma beslut

  Vi är öppna för feedback

  Vi deltar aktivt i förberedelserna inför färden

 • Vi tar ansvar

  Vi bidrar positivt till lagets sociala liv

 • Vi engagerar oss

  Vi intresserar oss för våra lagkamraters uppgifter i laget

  Vi utnyttjar vårt nätverk och tar gärna emot goda råd från andra

  Vi söker själva efter information – även hos andra lag

 • Vi utvecklar oss

  Vi lär oss av varandra

  Vi är initiativrika och inte rädda för att prova nya saker

  Vi lär och av våra fel

 • Vi vill nå fremgång

  Vi hjälper våra lagkamrater att nå sina mål

  Vi hoppas på framgång både för oss själva och andra

  Vi samarbetar mellan lag och över gränser