Varje år söker tusentals människor till Team Rynkeby – så det är konkurrens om platserna. Du kan dock öka dina chanser att komma med i laget om du i din ansökan inkluderar de 10 urvalskriterier som lagkaptenen och den lokala styrgruppen väljer laget utifrån.

  • Deltagarna ska vara motiverade att göra en stor insats i förhållande till att samla in pengar till organisationerna vi stöttar.

  • Deltagarna ska som regel vara bosatta i närområdet till det lag som de är knutna till.

  • Deltagarna ska kunna avsätta tid för att träna med laget ca. två gånger i veckan under hela året och under våren cykla med teamet (minst 2 500 km innan resan till Paris).

  • Lagen ska ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor (i den mån det är möjligt).

  • Lagen kan mycket väl bestå av både nybörjare och erfarna motionscyklister.

  • Minst hälften av deltagarna i varje lag måste bytas ut varje år (detta för att vi vill säkerställa kontinuiteten i projektet).

  • Deltagare måste variera brett vad gäller ålder (dock minst 18 år).

  • Deltagare måste spänna över ett brett spektrum av utbildnings- och yrkesbakgrunder (det är dock fastställt att det måste finnas minst en sjukvårdpersonal och en cykelmekaniker i varje lag)

  • Tonvikten läggs på att deltagarna ska ha möjlighet att skaffa sponsorer eller på annat sätt bidra till insamlingen.

  • Varje lag har möjlighet att reservera en eller flera platser för kändisar som kan hjälpa till att skapa uppmärksamhet kring projektet. Dessa platser fylls ofta senare än de övriga platserna.