Alla skolor som har anmält sig till Skolloppet får en leverans med stödarmband, föräldrabrev och sponsorsedlar motsvarande det antal elever som skolan har registrerat vid anmälan.