Inuti en barnhjärna ska det finnas roliga funderingar, drömmar och tusen olika frågor – inte sjukdomar, skador och annat som gör livet svårt.


Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så illa att de mister livet. Ännu fler kämpar dagligen med de utmaningar som hjärnrelaterade funktionsnedsättningar medför, såsom hjärntrötthet, koncentrations- och inlärningssvårigheter, depression eller ångest.


Allt fler barn och unga rapporterar psykisk ohälsa. Att må psykiskt dåligt kan innebära allt från att känna stark oro, nedstämdhet, sorg, rädsla, ångest, depression till självmordstankar. Det är en utveckling vi tillsammans måste och ska bekämpa. Team Rynkeby Skolloppet beslutade därför att insamlade medel ska öronmärkas till forskningsbidrag om psykisk ohälsa hos barn och unga.

 

Om Hjärnfonden Barn


Hjärnfonden Barn är en del av Hjärnfonden, med fokus på att finansiera livsviktig forskning om barnhjärnan. Vi samlar in pengar till forskningen för att hitta nya behandlingar och botemedel mot barnhjärnans skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar. Vi vill se ett samhälle där våra barn ska få nå sin fulla potential och få bättre förutsättningar inom till exempel vård, skola och omsorg. Därför driver Hjärnfonden Barn också ett viktigt samhällsarbete genom att lyfta frågor och peka på förslag på hur vi kan få en bättre hjärnhälsa generellt för barn - inte minst i skolans värld.


Varje gåva som Hjärnfonden Barn får är ett litet men oerhört viktigt steg mot att hålla fler barnhjärnor friska och ge fler barn den hjälp de behöver. Ett enda forskningsgenombrott kan rädda livet på många barn, men även små upptäckter kan göra stor skillnad för både de barn som drabbas och deras familjer.


Stiftelsen Hjärnfonden bildades 1994 på initiativ av professor Lennart Widén vid Karolinska Institutet i Solna.
Hjärnfonden delar ut stipendier och forskningsbidrag till speciellt utvalda förstklassiga forskare och forskargrupper. Fondens vetenskapliga nämnd, som består av 23 av landets främsta professorer inom neurovetenskapen, garanterar att de forskare som får Hjärnfondens forskningsbidrag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten.


Hjärnfonden är en viktig finansiär av svensk hjärnforskning och sedan bildandet av stiftelsen har närmare en miljard kronor delats ut till forskning och information om hjärnan. Allt stöd som delas ut till forskare och forskargrupper är insamlade medel.
Hjärnfonden kunde 2021 dela ut 106 miljoner kronor till hjärnforskare i Sverige. Tyvärr är behovet så mycket större, hjärnforskningen behöver mer pengar.