Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial

Team Rynkeby har tillsammans med Hjärnfonden Barn tagit fram ett utbildningsmaterial som kan användas i samband med Skolloppet. Vi har delat upp materialet i fyra olika kategorier - för lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Syftet med materialet är att sprida kunskap och förståelse för barnhjärnan och varför det är så viktigt att fortsätta stödja den viktiga kampen.

Elevhälsoarbetet startar i klassrummet

Nedan finner du ett material från Team Rynkeby Skolloppet och Hjärnfonden Barn, som handlar om hur vi i skolan kan arbeta för att främja psykisk hälsa och öka medvetenhet och kunskap om hjärnan. Skolor har möjlighet att delta i Skolloppet, för att stödja insamlingen till Hjärnfonden Barns forskning. Materialet innehåller fakta om hur hjärnan fungerar, vad som händer när hjärnan utsätts för skada eller sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och hjärnhälsa. I materialet finns diskussionsunderlag för pedagoger och förslag på hur du kan arbeta kring hjärnan på låg-, mellan- och högstadiet.

Quiz - om barnhjärnan

Här kan ni sätta elevernas kunskaper på prov genom ett fartfyllt och roligt quiz.