Team Rynkeby stödjer barn med kritisk sjukdom.

Deltagarna på Team Rynkeby står för kostnaderna för att delta i det lokala teamet. Samtidigt står Eckes-Granini genom sina varumärken Rynkeby, God Morgon och hohes C för de centrala kostnaderna för projektet tillsammans med de organisationer som vi stödjer. Det innebär att alla insamlade medel går till de organisationer som Team Rynkeby Fonden samarbetar med i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Färöarna, Island, Tyskland, Schweiz och Belgien.

I Sverige stödjer Team Rynkeby två syften: Barncancerfonden och Barnhjärnfonden.