Team Rynkeby stödjer barn med kritisk sjukdom.

Alla deltagare i Team Rynkeby täcker sina egna kostnader för cykel, Team Rynkeby cykelkläder, hjälm och hotell. Projektets huvudsakliga kostnader fördelas mellan Eckes-Granini varumärkena Rynkeby, God Morgon, hohes C, Granini, och de insamlade medlen. Team Rynkeby Fonden har satt ett maxtak på att man inte kan använda mer än 12 % av de insamlade medlen för produktionskostnader och administration.

I Sverige stödjer Team Rynkeby två syften: Barncancerfonden och Hjärnfonden Barn.