Team Rynkeby stödjer svårt sjuka barn genom lokal insamling i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Färöarna och Island. I Sverige går alla insamlade medel Barncancerfonden.

Barncancer är en mycket allvarlig sjukdom. Forskningen har kommit långt på senare år, och idag kan man rädda 80 procent av barnen som drabbas av cancer, men sjukdomen är fortfarande den främsta orsaken till sjukdomsrelaterade dödsfall bland barn i åldern 1 till 15 år.

En del av barnen som överlever cancer måste också under resten av sina liva leva med biverkningarna från behandlingen som de fått. En del blir sterila, andra måste amputera armar eller ben och en del får så allvarliga hjärnskador att de aldrig kommer att kunna leva ett normalt liv.

FORSKNINGEN KAN INTE FÖRKLARA VARFÖR BARN FÅR CANCER
Den stora utmaningen i kampen mot sjukdomen är att barncancer inte är likadan som cancer hos vuxna. Forskarna vet faktiskt inte varför barn får cancer.

Därför behövs det en målmedveten forskningsinsats för barncancer som ger forskningen möjlighet att hitta en lösning och utveckla bättre och skonsammare behandlingsmetoder så att barnen inte bara överlever, utan kan leva ett normalt liv efter sjukdomen.

Merparten av pengarna som Team Rynkeby varje år skänker till barncancerorganisationer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Färöarna och Island går just till att stödja forskning om barncancer.

Om Barncancerfonden

Barncancerfonden stiftades 1982 för att bekämpa barncancer och samtidigt se till att barn med cancer och deras familjer får den vård och det stöd som de behöver.

Barncancerfonden arbetar med att stödja och informera barn som drabbats av cancer och deras föräldrar, anhöriga, sjukvårdspersonal, skolor, forskare och allmänhet, om barncancer. Barncancerfonden driver även fritidsklubben Almers Hus i Varberg och samarbetar med andra organisationer kring barncancer. Barncancerfonden fungerar också som ett samarbets- och koordineringsorgan för de lokala barncancerföreningarna i Sverige.

360 BARN INSJUKNAR VARJE ÅR.
Det är betydligt fler vuxna än barn som drabbas av cancer. Ändå är cancer den vanligaste medicinska dödsorsaken hos barn och ungdomar i åldern 1 till 18 år. I Sverige diagnostiseras varje år runt 300 barn och ungdomar med en cancersjukdom. Det är dessa barn och ungdomar som Barncancerfonden stödjer. För 40 år sedan överlevde ungefär vart fjärde barn som fick cancer. Idag friskförklaras tre av fyra. Även om antalet överlevande har ökat markant så är behandlingen som barnet ska gå igenom långvarig och svår för såväl det sjuka barnet som barnets familj. Lyckligtvis har en målinriktad barncancerforskning inneburit att behandlingsmetoderna har blivit bättre, och att några av de biverkningar som tidigare uppkom av behandlingarna antingen har minskat eller har försvunnit helt.

STÖDJER 90 PROCENT AV ALL FORSKNING INOM BARNCANCER.
Som en av sina aktiviteter delar Barncancerfonden varje år ut pengar till forskningsprojekt inom barncancerområdet. Ansökningarna granskas av Barncancerfondens egna forskningsråd, som består av en rad olika barncancerspecialister. Omkring 90 procent av all barncancerforskning i Sverige finansieras av Barncancerfonden.
Barncancerfonden är en nonprofit-organisation och får inga bidrag från vare sig stat, kommun eller landsting. Barncancerfonden är därför helt beroende av bidrag från privatpersoner, företag och organisationer. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden bidragit till forskningen inom barncancer med närmare två miljarder kronor.