Vi stödjer

Varför vi stödjer Barncancerfonden

DÄRFÖR STÖDJER VI BARNCANCERFONDEN

Team Rynkeby är med i kampen mot barncancer med målet att varje drabbat barn ska överleva och kunna få leva ett gott och långt liv. Sedan 2011 har vi bidragit med 230 miljoner kronor till Barncancerfonden och den livsviktiga forskningen. 

Barn och cancer hör inte ihop. Ändå drabbas ett barn i Sverige varje dag av cancer. Tack vare vården och forskningens utveckling överlever 85 procent av barnen som insjuknar. Men trots framstegen dör i snitt 50 barn varje år, där vissa diagnoser fortfarande är obotliga. Det gör barncancer till den vanligaste dödsorsaken till följd av sjukdom bland barn i Sverige.  

Dagens behandlingar räddar liv, men är tuffa för barnen. Ungefär sju av tio barn som överlever sin behandling får komplikationer senare i livet, varav en tredjedel får svåra och potentiellt livshotande besvär.

Därför stödjer Team Rynkeby Barncancerfonden. Tillsammans kämpar vi för en framtid där barncancer inte ska vara lika farligt som det är idag. För barn och cancer hör inte ihop. 

Om Barncancerfonden

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och har sedan starten 1982 bidragit med över fyra miljarder till forskningen.

Barncancerfonden finansierar forskning som möjliggör effektivare och mer skonsamma behandlingar som är elakare mot cancern men snällare mot barnen.

Utöver fokuset på forskning, utbildning och samhällspåverkan arbetar Barncancerfonden för att ge bästa möjliga vård- och livssituation för alla drabbade barn och deras familjer samt barncanceröverlevare. Tillsammans med sina sex regionala föreningar erbjuder de även rådgivning och stöd för alla familjer, både under och efter behandlingen.

 

 

VI STÅR PÅ TRÖSKELN TILL EN BARNCANCERREVOLUTION 

Under 1970- och 80-talen togs de första stora kliven mot ökad överlevnad för barn som drabbats av barncancer och decennierna som följde ökade överlevnaden ytterligare. Sedan dess har kurvorna legat relativt still.

Men nu har något hänt. Ny forskning öppnar dörren för möjligheter vi tidigare inte vågat drömma om. Innovativa läkemedel, precisionsmedicin och mer individanpassade behandlingar har gjort att vi står på tröskeln till en barncancerrevolution.

Med mer pengar till den livsviktiga forskningen kan barncancervården revolutioneras. Med gemensamma krafter kan vi rädda fler liv!

Barncancerfondens årsrapport 2023