Inuti en barnhjärna ska det finnas roliga funderingar, drömmar och tusen olika frågor – inte sjukdomar, skador och annat som gör livet svårt.

Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så illa att de mister livet. Ännu fler kämpar dagligen med de utmaningar som hjärnrelaterade funktionsnedsättningar medför, såsom hjärntrötthet, koncentrations- och inlärningssvårigheter, depression eller ångest.
Allt fler barn och unga rapporterar psykisk ohälsa. Att må psykiskt dåligt kan innebära allt från att känna stark oro, nedstämd- het, sorg, rädsla, ångest, depression till självmordstankar. Det är en utveckling vi tillsammans måste och ska bekämpa.

Nybro Kommun, Nybro Energi och Nybro Bostad ingår ett samarbete med Team Rynkeby Skolloppet där vi tillsammans genomför Barnloppet-Smaka på världen som är en del av familjeeventet Smaka på Världen i Nybro den 31 maj. Tillsammans är ambitionen att samla in pengar till Hjärnfonden Barn där insamlade medel öronmärks till forskningsbidrag om psykisk ohälsa hos barn och unga.